Untitled Document
BHMWEnglish version
Instytucje i jednostki wojskowe
Administracja morska
Instytucje i służby hydrograficzne
Inne
Untitled Document
Untitled Document
Generalne
495 Bałtyk. Zatoka Botnicka - część północna
 
496 Bałtyk. Zatoka Botnicka część południowa
 
497 Bałtyk. Zatoka Fińska
 
498 Bałtyk - część środkowa
 
499 Bałtyk. Cieśniny Bałtyckie
 
500 Bałtyk - część południowa
 
1501 Morze Bałtyckie
 
Brzegowe
113 Bałtyk. Kattegat. Samsø Bælt
 
127 Bałtyk. Wybrzeże Duńskie, Wielki Bełt
 
151 (INT 1291) Bałtyk. Od Rozewia do Taranu
 
152 (INT 1292) Bałtyk. Od Darłowa do Rozewia
 
153 (INT 1293) Bałtyk. Od Niechorza do Darłowa
 
154 (INT 1294) Bałtyk. Od Arkony do Niechorza
 
155 Bałtyk. Falster_Ystad-Arkona
 
156 Bałtyk zachodni. Zatoka Meklemburska
 
157 Bałtyk zachodni. Zatoka Kilońska
 
251 (INT 1218) Bałtyk. Wybrzeże południowe - część wschodnia
 
252 (INT 1219) Bałtyk południowy. Wybrzeże polskie - część zachodnia
 
255 Bałtyk. Od Sandhammaren do Ölandu
 
256 Bałtyk. Od Kłajpedy do Pawiłosty
 
257 Bałtyk. Zatoka Ryska
 
258 Bałtyk. Od Gotland do Saaremaa
 
259 Bałtyk. Od Kalmarsund do Gotska Sandön
 
260 Bałtyk. Podejście do Sztokholmu
 
261 Bałtyk. Podejście do Zatoki Fińskiej i Zatoki Botnickiej
 
262 Bałtyk. Zatoka Fińska – część zachodnia
 
263 Bałtyk. Zatoka Fińska – część wschodnia
 
269 Bałtyk. Kattegat
 
270 Morze Północne. Skagerrak. Część wschodnia
 
311 Bałtyk. Część południowo - zachodnia
 
Podejściowe
39 Bałtyk. Zalew Kamieński. Cieśnina Dziwna
 
41 Bałtyk. Zatoka Gdańska. Zalew Wiślany
 
44 (INT 1289) Bałtyk. Zatoka Gdańska, Podejście do portów Gdańsk i Gdynia
 
45 Bałtyk południowo-wschodni. Zatoka Pucka
 
46 Bałtyk południowy. Zatoka Pomorska. Podejście do Świnoujścia
 
47 (INT 1297) Bałtyk południowy. Zalew Szczeciński - część północna.
 
48 (INT 1298) Bałtyk południowy. Zalew Szczeciński część południowa - Jezioro Dąbie
 
53 Bałtyk. Wybrzeże Polskie - Łeba
 
54 Bałtyk południowy. Wybrzeże polskie. Podejście do portu Ustka
 
55 Bałtyk. Wybrzeże Polskie.
Od Jarosławca do Ustki
 
56 (INT1340) Bałtyk południowy. Wybrzeże polskie. Podejście do portu Darłowo
 
57 (INT 1341) Bałtyk południowy. Wybrzeże polskie. Podejście do portu Kołobrzeg
 
63 Wybrzeże duńskie. Wielki Bełt – część południowa
 
64 Wybrzeże duńskie. Wielki Bełt – część północna
 
65 Bałtyk. Wybrzeże Duńskie, Od Vejle do Samsø
 
67 Wybrzeże duńskie. Smålandsfrarvandet
 
68 Bałtyk. Cieśnina Sund - część południowa
 
69 Bałtyk. Cieśnina Sund - część północna
 
71 Bałtyk. Zatoka Gdańska, część wschodnia
 
73 (INT 1288) Bałtyk. Zatoka Gdańska - część zachodnia
 
74 (INT 1295) Bałtyk południowy. Zatoka Pomorska
 
75 (INT 1296) Bałtyk. Zalew Szczeciński
 
81 Bałtyk. Mały Bełt
 
Portowe
10 Bałtyk południowo-wschodni. Zalew Wiślany. Port Elbląg z podejściem
 
11 Bałtyk południowo-wschodni. Zatoka Gdańska. Martwa Wisła i Wisła Śmiała
 
12(INT 1290) Bałtyk południowo-wschodni. Zatoka Gdańska. Plan portu Gdynia. Plan portu Gdańsk
 
15 (INT 1299) Bałtyk południowy. Wybrzeże polskie. Plany portów Szczecin, Świnoujście
 
23 Bałtyk. Zatoka Gdańska. Przekop Wisły
 
Atlasy
Wklejki
2008
2009
 
info w pliku txt  Wykaz stałych poprawek,
uaktualniono do WŻ 16/2018 

Mapa - seria INT  Mapa - seria narodowa 
arkusze atlasów  info w pliku txt 
Untitled Document

Konwencja SOLAS, Rozdział V – Bezpieczeństwo żeglugi

Prawidło 2
Definicje

1.…
2.„Mapą nawigacyjną” lub „publikacją nautyczną” jest mapa lub książka specjalnego przeznaczenia, albo specjalnie opracowana baza danych źródłowych, z której taka mapa lub książka jest stworzona i która jest oficjalnie wydana przez Rząd lub w imieniu Rządu przez autoryzowane Biuro Hydrograficzne lub inną odpowiednią instytucję rządową i jest tak sporządzona, aby spełniać wymagania nawigacji morskiej (patrz odpowiednie rezolucje i zalecenia IHO dotyczące uprawnień i odpowiedzialności państw przybrzeżnych w zaopatrzeniu w mapy zgodnie z prawidłem 9).

(opracowano na podstawie tekstu Konwencji wg „Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu, 1974 SOLAS”, Tekst jednolity 2006, Wydawnictwo PRS, Gdańsk 2006)


PowrótUntitled Document
Mapa międzynarodowa (INT) jest mapą:
- której granice i skala są zgodne z międzynarodowym porozumieniem dotyczącym tego typu map,
- mapa ta posiada międzynarodowy numer tu: INT 1288,
- spełnia standardy IHO (zawarte w S-4 część B-C) oraz
- jest zgodna z przepisami IHO dla Map Międzynarodowych (S-4 część A).

Do map tej serii należą:
z map generalnych: 500 (INT 1021);
z map brzegowych: 151 (INT 1291), 152 (INT 1292), 153 (INT 1293), 154 (INT 1294), 251 (INT 1218), 252 (INT 1219);
z map podejściowych: 44 (INT 1289),47 (INT 1297), 48 (INT 1298), 73 (INT 1288), 74 (INT 1295), 75 (INT 1296);
z map portowych: 12 (INT 1290), 15 (INT 1299)
Untitled Document
powrót
Untitled Document
Wydawnictwo 551. Jest to opracowanie Biura Hydrograficznego MW, wykonywane na podstawie wydawnictwa IHO INT-1 (INTERNATIONAL CHART SERIES INT1 SYMBOLS, ABBREVIATIONS, TERMS USED ON CHARTS). Zawiera znaki, skróty i terminologię stosowane na polskich mapach morskich.
Untitled Document
powrót
Untitled Document
Wydawnictwo IHO INT-2 CHART SPECIFICATIONS OF THE I.H.O. BORDERS, GRADUATION,GRIDS and LINEAR SCALES, przedstawia style ramek (w zależności od skali mapy), sposoby ich opisu. Wytyczne IHO dla kartografów opisane są w trzech językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim


Miniaturę wykonano w oparciu o publikację INT-2
Untitled Document
powrót
Untitled Document
Wydawnictwo INT-3. Jest to opracowanie Biura Hydrograficznego Wielkiej Brytanii (UKHO) dla IHO. Przedstawia przykładowe mapy wykonane zgodnie z przepisami IHO zawartymi w S-4 z zastosowaniem znaków, skrótów i terminologii zawartych w wydawnictwie INT-1.
Miniatury wykonane w oparciu o mapę UKHO nr 19000 i 19001 (01.09.2008)
Untitled Document
powrót
Untitled Document
Mapy dla małych jednostek pływających wydawane są od roku 2000 we współpracy z Biurem Hydrogarficznym RFN (BSH) w trzech atlasach:
3020 Zatoka Pomorska i Zalew Szczeciński zawiera 13 arkuszy
3021 Od Zatoki Pomorskiej do Mierzei Helskiej zawiera 12 arkuszy
3022 Zatoka Gdańska i Zalew Wiślany zawiera 18 arkuszy
Poszczególne arkusze opracowane są na podstawie map nawigacyjnych BHMW. Wielkość arkuszy dostosowana jest do formatu A-2 (420*594 mm). Nowe wydania ukazują się co 2 lata. Na stronie BSH http://www.bsh.de/en/Products/Charts/Small_craft_charts/index.jsp dostępne są zbiorcze zestawienia do ich korekty.
00038694
Untitled Document
Wykaz informacyjny zawiera opublikowane wklejki do map.
Uwaga dotycząca druku wklejek!
2009 -2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 201800037047
Untitled Document
Rozdział zawiera plany wydawnicze dotyczące map morskich BHMW w postaci tabelarycznej na rok:
- Archiwum
- 2009
Untitled Document
Wydawnictwo IHO S-4 (pierwotnie MP-004) pt. REGULATIONS OF THE IHO FOR INTERNATIONAL (INT) CHARTS and CHART SPECIFICATIONS OF THE IHO, jest publikacją o charakterze normatywnym. Ponad 400-tu stronicowy dokument zawiera szczegółowe uregulowania i opisy stosowanych na mapach morskich znaków, linii, kolorów itd., wielkości oraz sposobu ich użycia dla przekazania informacji niezbędnych dla marynarzy.
Wydawnictwo jest „żywe”, grupa robocza CHART STANDARDIZATION AND PAPER CHART WORKING GROUP (CSPCWG) powołana przez IHO, opracowuje na bieżąco propozycje do zmian w tej publikacji, które to są następnie wprowadzane po pozytywnym głosowaniu państw członkowskich IHO.
Publikacja podzielona jest na trzy zasadnicze części:
Część A Regulacje IHO dla map międzynarodowych (INT),
Część B Specyfikacje IHO dla średnio- i wielkoskalowych map narodowych i międzynarodowych (INT) (skale większe niż 1:2 000 000),
Część C Specyfikacje IHO dla małoskalowych map międzynarodowych (INT) (skale mniejsze niż 1:2 000 000).
INT 1, INT 2 i INT 3 są dokumentami uzupełniającymi to wydawnictwo i stanowią przypisy do części B i C. Symbole z INT 1 są użyte do zobrazowania tekstu S-4 w części B.
Wydawnictwo dostępne jest na stronie IHO: http://www.iho.int/iho_pubs/IHO_Download.htm
Untitled Document
powrót
Untitled Document
Mapy serii narodowej wydawane przez BHMW wykonywane są z zachowaniem zasad stosowanych dla map serii INT. Z uwagi na brak numeru międzynarodowego nie mogą być zaliczone do serii map międzynarodowych. Na mapach tej serii mogą być stosowane znaki i skróty „narodowe”, tzn takie które nie zostały wyspecyfikowane w wydawnictwie S-4 i INT 1.

W wyniku prac CSPCWG, od 2009 m.in. mapy narodowe powinny być dwujęzyczne, tj. opisy i skróty narodowe użyte na mapie powinny być przetłumaczone na j.angielski (np. w postaci słownika).

Do map tej serii należą:

z map generalnych:495, 496, 497, 498, 499 i 1501;
z map brzegowych:113, 127, 128, 155, 156, 157, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 269, 270 i 311;
z map podejściowych:39, 41, 45, 46, 53, 54, 56, 57, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71 i 81;
z map portowych:10, 11 i 23.
Untitled Document
powrót

00036170


00036170


00036103


00036677


00036641


00036578


00036586

495
496
497
498
500
1501
113
127
151
152
153
154
155
156
157
251
252
255
256
257
258
259
260
261
262
263
269
311
44
45
46
47
48
53
54
55
56
57
39
41
63
64
65
67
68
69
71
73
74
75
81
1E
 
00039180
 
Poleć tę stronę znajomemu
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących BHMW udziela Rzecznik Prasowy BHMW.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.