Untitled Document
BHMWEnglish version
Instytucje i jednostki wojskowe
Administracja morska
Instytucje i służby hydrograficzne
Inne
Untitled Document
 
Gdynia 21 lutego 2012
KALENDARIUM 2012-

2012

11.01 W siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie na wspólnym spotkaniu dyrektorów Urzędów Morskich (z Gdyni, Słupska i Szczecina) z szefem BHMW podpisano plany współpracy na 2012 rok.
16.01 Nowa edycja publikacji nautycznej BHMW – „Spis Świateł i Sygnałów Nawigacyjnych”, tom III (523).
17.01 Udział przedstawicieli BHMW na czele z szefem kmdr. H. NITNEREM w spotkaniu w Warszawie dotyczącym potencjalnych miejsc przeznaczonych pod lokalizacje farm wiatrowych w Polskim EEZ w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi. Naradzie przewodniczyła pani Minister Anna WYPYCH – NAMIOTKO, a udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz dyrektorzy Urzędów Morskich i Instytutu Morskiego.
07-08.02. Wizyta Narodowego Hydrografa Wielkiej Brytanii kontradmirała Nicka LAMBERTA i szefa Wydziału Współpracy Międzynarodowej na rejon Europy, Środkowego Wschodu i Afryki Henry CANHAMA w BHMW oraz w COM, AMW i dZHMW.
21.02 Z okazji 92. rocznicy utworzenia służby hydrograficznej wodowano na Okręcie-Muzeum ORP „Błyskawica” pamiętnik jednego z twórców polskiej hydrografii kmdr Artura REYMANA opracowanego przez Dominika Sokołowskiego pt. „Na sowieckim etapie. Pamiętnik 1939-1945”.
09.03 W siedzibie BHMW zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Biurem Hydrograficznym MW a Związkiem Miast i Gmin Morskich (ZMiGM).
11-13.03 Udział kmdr. Wiesława BIELIŃSKIEGO w obradach XVI sesji IMO ds. radiolokacji i ratownictwa (COMASAR) w Londynie
12-16.03 Udział kmdr. Henryka NITNERA w Międzynarodowej Konferencji oraz wystawie hydrograficznej w Londynie
26.03 Ogłoszono nowe edycje zestawów map dla małych jednostek nr 3020 oraz nr 3021.
02.04 Kmdr Dariusz GIMIŃSKI objął obowiązki szefa Oddziału Oceanograficzno – Meteorologicznego Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.
06.04 Ogłoszono nową edycję publikacji nautycznej BHMW - "Katalog map morskich i publikacji nautycznych" (552).
07-14.04 Udział kmdr. Andrzeja KOWALSKIEGO i kmdr por. Stanisława PIETRZAKA w spotkaniu grupy roboczej Geospatial Maritime WG oraz NATO AML Co-production Technical Panel w Halifax, Kanada
14-20.04 Udział kmdr. Andrzeja DOLECKIEGO w obradach grupy roboczej NATO MILOC w Halifax, Kanada
21-28.04 Udział kmdr. Henryka NITNERA i kmdr. Andrzeja KOWALSKIEGO w XVIII Konferencji Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej w Monaco. Konferencji towarzyszyła Wystawa Kartograficzna i Hydrograficzna
18.05 Ogłoszono nową edycję map morskich nrnr 23,81,156,496 i 497.
29-31.05 Wizyta robocza przedstawicieli Oddziału Kartografii Morskiej kmdr. Zbigniewa GÓRNIAKA, kmdr por. Jacka KIJAKOWSKIEGO oraz pana Marka NAJDERA w niemieckim Biurze Hydrograficznym – BSH w m. Rostock
03-06.06 Udział kmdr. Wiesława BIELIŃSKIEGO i kmdr por. Dariusza GRABCA w spotkaniu Krajowych Koordynatorów Ostrzeżeń Nawigacyjnych światowego systemu WWNWS w Kłajpedzie
03-06.06 Udział kmdr ppor. Marcina BANASZAKA w spotkaniu grupy roboczej Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego ds. batymetrycznej bazy danych Bałtyku w Helsinkach
12-15.06 Udział kmdr. Henryka NITNERA w Międzynarodowej Konferencji Geo Maritime w Londynie
23-24.06 W Szczecinie odbyły się krajowe obchody Światowego Dnia Hydrografii. W ramach obchodów BHMW wraz z Urzędem Morskim w Szczecinie i Urzędem Miasta Szczecin zorganizowało konferencję hydrograficzną oraz wystawę POLHYDROMOR 2012, w ramach której zaprezentowano najnowsze systemy hydrograficzne m.inn. na okręcie ORP „Arctowski” i niemieckim statku badawczym „Deneb”.
25-28.06 Udział kmdr ppor. Adama Woźnickiego w pracach grupy roboczej WECDIS-CAT w Brukseli
01-06.07 Udział kmdr. Zbigniewa GÓRNIAKA w konferencji geoprzestrzennej NATO
23.07 Ogłoszono nowe edycje map morskich nr nr 39,46,128 i 151 (INT 1291)
20-24.08 W dniach sierpnia w siedzibie BHMW odbyło się szkolenie dotyczące możliwości wykorzystania i obsługi produktów bazodanowych firmy Oracle
01-07.07 Udział kmdr. Henryka NITNERA w 58. Sesji Podkomitetu ds. bezpieczeństwa żeglugi Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO/NAV)
31.07 W siedzibie BHMW odbyło się pożegnanie odchodzącego do rezerwy kmdr Wiesława BIELIŃSKIEGO. Na uroczystość przybyli szef sztabu MW - zastępca dowódcy MW wiceadmirał Jerzy PATZ, rektor-komendant AMW – kontradmirał Czesław DYRCZ, dowódca COM - kontradmirał Stanisław ZARYCHTA i zastępca Szefa Sztabu MW – kontradmirał Jarosław ZYGMUNT
20-24.08 W siedzibie BHMW odbyło się szkolenie dotyczące możliwości wykorzystania i obsługi produktów bazodanowych firmy Oracle
17-21.09 Udział delegacji BHMW w składzie kmdr Henryk NITNER, kmdr por. Dariusz GRABIEC, kmdr ppor. Adam WOŹNICKI w XVII Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego (BSHC)
27-28.09 Udział kmd ppor. Sławomira LIPIŃSKIEGO w spotkaniu roboczym przedstawicieli administracji morskich Polski, Szwecji i Danii w sprawie tras żeglugowych na Morzu Bałtyckim w Kopenhadze
23-29.09 Udział kmdr. Henryka NITNERA w czwartym posiedzeniu Komitetu Standardów i Serwisów Hydrograficznych HSCC
07-24.10 Udział kmdr ppor. Marcina BANASZAKA i por. mar. Piotra BARCZYKA w pomiarach hydrograficznych i poszukiwaniach miejsca zatopienia holenderskiego okrętu podwodnego HNLMS 0-13 i polskiego okrętu podwodnego ORP ORZEŁ na Morzu Północnym
15-19.10 Udział kmdr. Dariusza GIMIŃSKIEGO w światowej wystawie „Meteorological Technology World EXPO 2012”
22.10 Kmdr por. Dariusz GRABIEC został wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału Informacji Nautycznej BHMW.
24-25.10 W ramach wizyty składanej w Służbie Geograficznej WP (SGeoW) delegacja Służby Topograficznej Sił Zbrojnych Ukrainy przebywała w BHMW oraz w AMW i na dZHMW
29.10 W siedzibie BHMW odbyło się, z inicjatywy Urzędu Morskiego w Gdyni, spotkanie w sprawie określenia możliwości stworzenia Polskiego Forum e-Nawigacji. Uczestniczyli przedstawiciele BHMW, Urzędu Morskiego w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Morskiej z Gdyni, Akademii Morskiej ze Szczecina, Katedry Telekomunikacji Instytutu Łączności - PIB z Warszawy, Europejskiego Biura Instytutów Nawigacji (EUGIN) oraz firmy SPRINT S.A – Oddział Gdańsk.
02.11 Odejście kmdr por. Marek GASIEWICZA na stanowisko szefa Ośrodka Zabezpieczenia Hydrometeorologicznego COM
12-16.11 Udział kmdr. Henryka NITNERA w konferencji HYDRO 2012 w Rotterdamie
14-15.11 Odprawa kierowniczej kadry Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP w siedzibie BHMW
19-31.11 Udział kmdr ppor. Adama WOŹNICKIEGO w ćwiczeniu DYNAMIC MASTER w Northwood
20-23.11 Udział kmdr. Henryka NITNERA w posiedzeniu Komitetu Doradczego PRIMAR w Tallinie

 

2013

14-17.01 Udział kmdr. Andrzeja KOWALSKIEGO i kmdr ppor. Marcina BANASZAKA w rozmowach roboczych dotyczących umów dwustronnych i poszukiwania ORP ORZEŁ w siedzibie Biura Hydrograficznego Wielkiej Brytanii w Taunton
15-18.01 Udział kmdr. Adama WOŹNICKIEGO w spotkaniu grupy roboczej WECDIS-CAT w Brukseli
20-25.01 Udział kmdr. Dariusza GRABCA w XVII sesji IMO ds. radiokomunikacji i ratownictwa (COMSAR) w Londynie
19.02 Uroczystości związane z okazji 93. rocznicy utworzenia służby hydrograficznej MW. Ogłoszono OPEN DAY w siedzibie Biura oraz zorganizowano dyskusję panelową nt. najnowszych osiągnięć służby, zasad szkolenia i bezpieczeństwa żeglugi.

Wersja do druku             


 
Poleć tę stronę znajomemu
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących BHMW udziela Rzecznik Prasowy BHMW.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.