Untitled Document
BHMWEnglish version
Instytucje i jednostki wojskowe
Administracja morska
Instytucje i służby hydrograficzne
Inne
Untitled Document
 
Gdynia 21 kwietnia 2011
KALENDARIUM 2010-2011

2010

17.01 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr W. Bieliński, kmdr por. D. Grabiec) w spotkaniu Zespołu do spraw morskiej informacji bezpieczeństwa (MSI) – Gdynia.
19.02 Sympozjum z okazji 90 rocznicy Polskiej Służby Hydrograficznej połączone z Wystawą Techniczną „Polska Hydrografia Morska POLHYDROMOR 2010” w sali kinoteatru „GROM” Klubu Garnizonowego Gdynia-Oksywie.
08-12.03 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr W. Bieliński) w 14. sesji  Podkomitetu ds. radiokomunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa Międzynarodowej Organizacji Morskiej – COMSAR (IMO) – Londyn, Wielka Brytania.
08-12.03 Udział kmdr. Henryka NITNERA w Konferencji i Wystawie Oceanology International 2010 w Londynie, Wielka Brytania
18-19.03 Organizacja szkolenia „Zabezpieczenie meteorologiczno-oceanograficzne sił MW” BHMW, Gdynia.
26.03 Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy BHMW a Federalnym Urzędem ds. Żeglugi i Hydrografii (BSH) w siedzibie Instytutu Morskiego w Gdańsku.
23-25.03 Udziału w spotkaniu grupy roboczej „Geospatial Maritime Working Group” (GMWG) (kmdr por. S. Pietrzak). La Spezia, Włochy.
24-26.03. Udział przedstawiciela BHMW (kmdr L. Kilarowicz) w odprawie koordynacyjnej z kierowniczą kadrą służby hydrometeorologicznej SZRP w Kiekrzu.
23.04 Oddano do użytku nowe wydania map nr 12 (INT1290) i 15 (INT1299), dwie nowe mapy nr 47 (INT1297) i 48 (INT1298), dwa zestawy „Map dla małych jednostek” nr 3020 i 3021
02.04 Wydanie nowej edycji publikacji nautycznej „Znaki, skróty, terminologia stasowane na mapach wydawanych przez BHMW” (551).
maj Wydanie kolejnego zeszytu „Przegląd Hydrograficzny” nr 6.
14.05 Wydanie nowej edycji publikacji nautycznej „Oznakowanie morskie. System IALA” (553).
09-11.06 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr ppor. M. Gasiewicz) w konferencji ACO METOC w Mons, Belgia.
15-17.06 Udział w panelu technicznym „NATO AML Co-Production Technical Panel (CPTP)” działającym w ramach grupy roboczej „Geospatial Maritime Working Group” (GMWG). (kmdr por. S. Pietrzak) Taunton, Wielka Brytania.
22-23.06 Spotkanie grupy Krajowych Koordynatorów Ostrzeżeń Nawigacyjnych Państw Morza Bałtyckiego - BALTICO Meeting w Gdyni. Spotkanie zostało zorganizowane przez BHMW. Biuro reprezentowali: kmdr W. Bieliński, kmdr por. D. Grabiec.
30.06

Zmiany kadrowe w BHMW na stanowisku szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej i zastępcy szefa Biura. Obowiązki szefa obejmuje kmdr Henryk Nitner a zastępcą zostaje kmdr Andrzej Kowalski - zastępca dowódcy 8FOW w Świnoujściu.

31.07 Były szef BHMW – kmdr Piotr Pernaczyński odchodzi do rezerwy.
23.07 Oddano do użytku nowe wydania czterech map nr: 10, 41, 73 (INT1288) i 311
26-30.07 Udział kmdr. Henryka NITNERA w 56. sesji Podkomitetu Nawigacji (NAV) Komitetu Bezpieczeństwa Żeglugi Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Londynie, Wielka Brytania.
28.08 Zmiana na stanowisku dowódcy dZHMW. Obowiązki obejmuje dotychczasowy szef sztabu kmdr Wojciech Sowa. Kmdr Dariusz Kolator przechodzi na stanowisko szefa pionu operacyjnego – zastępcę PNPW przy KG NATO w Europie (SHAPE), Belgia.
13-15.09 Wizyta delegacji BHMW i COM (kmdr por. A. Dolecki, kmdr ppor. M. Gasiewicz, kmdr por. D. Gimiński) w German Naval Office Rostock, Niemcy.
21-23.09 XV. Spotkanie Komisji Hydrograficznej Państw Morza Bałtyckiego (BSHC) w Gdyni. Spotkanie zostało zorganizowane przez BHMW w AMW i na pokładzie ORP „Błyskawica”. BHMW reprezentowali: kmdr H. Nitner, kmdr A. Kowalski, kmdr por. D. Grabiec, J. Tuszyński. Szef  BHMW został wybrany przewodniczącym BSHC na roczną kadencję.
05-08.10 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. A. Dolecki) w obradach 46. grupy głównej NATO MILOC i MCMG w Brukseli, Belgia.
15.10 Prezentacja oprogramowania CARIS Bathy DataBASE oraz bazy danych CARIS HPD w siedzibie BHMW. Uczestniczyli przedstawiciele OH, OKM i dZHMW.
15.10 Wydanie nowej edycji publikacji nautycznej „Spis radiostacji nautycznych”, tom II (532).
18-19.10 Udział kmdr. Henryka NITNERA w 17. spotkaniu Komitetu Doradczego Regionalnego Centrum Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej PRIMAR - Ateny, Grecja.
26-29.10 Udział kmdr. Henryka NITNERA w drugim Spotkaniu Komitetu IHO ds. Serwisów i Standardów Hydrograficznych (HSSC) – Rostock, Niemcy.
01-04.11 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr A. Kowalski; kmdr por. D. Grabiec) w Międzynarodowej Konferencji HYDRO 2010   w Warneműnde, Niemcy.
03-06.11 Udział kmdr. Henryka NITNERA w spotkaniu roboczym (Workshop) w sprawie E-nawigacji - Monako
08-12.11 Udział w spotkaniu grupy standaryzacyjnej NATO IGEOWG w Brukseli, Belgia. Skład delegacji: kmdr A. Kowalski, kmdr ppor. A. Woźnicki.
09.11 Udziału kmdr por. S. Pietrzak w spotkaniu grupy technicznej Regionalnego Centrum Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej PRIMAR w Stavanger, Norwegia.
24.11 Zakończenie pracy w BHMW pana Henryka Łapińskiego, długoletniego pracownika Oddziału Informacji Nautycznej.
26.11 Wydanie nowej edycji publikacji nautycznej „Spis świateł i sygnałów nawigacyjnych” tom I (521).
styczeń-grudzień Wydanie 53 numerów zeszytów „Wiadomości Żeglarskie”.

2011

28.01 Wydanie kolejnej edycji publikacji nautycznej „Spis świateł i sygnałów nawigacyjnych”, tom II (522).
07.01 Oddano do użytku nowe wydania trzech map nr: 152 (INT1292), 153 (INT1293) i 500 (INT1021) oraz pięć nowych map serii narodowej nr: 11, 53, 54, 56 i 57.
11.02 W siedzibie BHMW w obecności pani minister Anny Wypych-Namiotko szef BHMW podpisał plany współpracy na 2011 rok z Urzędami Morskimi z Gdyni, Szczecina i Słupska.
18.02 Uroczysta zbiórka stanu osobowego BHMW, przy udziale szefa sztabu – zastępcy dowódcy MW, dyrektora UM w Gdyni i szefa RZI, z okazji 91. rocznicy utworzenia Polskiej Służby Hydrograficznej.
04.03 Wydanie kolejnej edycji publikacji nautycznej „Katalog map morskich i publikacji nautycznych” (552).
07.03 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył Szefowi Biura powołanie do Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Warszawie.
21- 25.03 Udział kmdr por. S. PIETRZAKA w spotkaniu grupy roboczej „Geospatial Maritime Working Group” (GMWG) i „NATO AML Co-Production Technical Panel (CPTP), Bergen, Norwegia. Udział w wypracowywaniu zasad produkcji i dystrybucji produktów geoprzestrzennych w celu zabezpieczenia sił narodowych i NATO.
04.04 Nowe wydanie „Atlasu dla małych jednostek” (3022)
15.04 Zebranie Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP (Hotel Kuracyjny, Gdynia)
09-12.05 Udział kmdr ppor. A.WOŹNICKIEGO w posiedzeniu grupy roboczej „BSHC Re-survey Monitoring Working Group” (BSHC MWG HELCOM), Norrkoping SZWECJA, odpowiedzialnej za realizację oraz harmonizację sondaży w rejonie zalecanych tras żeglugowych Morza Bałtyckiego.
10.05 Nowe edycje map: 64,68,155,251(INT1218),252(INT1219)
23-27.05 Udział kmdr H. NITNERA, jako przewodniczącego Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego w posiedzeniu Komitetu IHO ds. Koordynacji Współpracy Międzyregionalnej (IRCC), w Niteroi (Brazylia)
06-10.06 Udział komandora H. NITNERA w 57. Spotkaniu Podkomitetu ds. Nawigacji IMO, w Londynie.
16.06 Dowódca Marynarki Wojennej RP admirał floty Tomasz MATHEA złożył wizytę w Biurze Hydrograficznym Marynarki Wojennej. W trakcie wizyty dowódca MW sprawdził realizację zadań oraz funkcjonowanie Krajowego Koordynatora Ostrzeżeń Nawigacyjnych a także przedsięwzięcia wynikające z pełnienia przez BHMW roli państwowej morskiej służby hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego w zakresie hydrografii i kartografii morskiej.
27-30.06 Udział kmdr H. NITNERA w Konferencji Geoprzestrzennej NATO w Brukseli
01.07 Obowiązki specjalisty Wydziału Zabezpieczenia Nawigacyjno-Hydrograficznego BHMW objął kmdr ppor. Marcin BANASZAK.
29.07 Pożegnanie odchodzącego na emeryturę szefa Oddziału Kartografii Morskiej BHMW, kmdr Marka NAJDERA; w pożegnaniu uczestniczył Szefa Sztabu / Zastępca Dowódcy MW wiceadmirał Jerzy PATZ oraz Komendant Rektor AMW kontradmirał Czesław DYRCZ
01.08 Obowiązki szefa Oddziału Kartografii Morskiej BHMW objął komandor Zbigniew GÓRNIAK
31.08 Nowa edycja map: nr 269 i nr 499
19-22.09 Udział delegacji BHMW w 16. Konferencji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego (BSHC) w Norrköping. Obrady prowadził Szef BHMW - kmdr H. NITNER, jako przewodniczący BSHC (BSHC). Ponadto w skład polskiej delegacji wchodzili: kmdr A. KOWALSKI (przewodniczący delegacji polskiej), kmdr por. D. GRABIEC i kmdr ppor. A. WOŹNICKI oraz pan J. TUSZYŃSKI, który pełnił obowiązki sekretarza Konferencji. Oprócz Polski w Konferencji wzięli udział przedstawiciele Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Niemiec, Szwecji oraz Dyrektor Międzynarodowego Biura Hydrograficznego (IHB) Robert WARD i brytyjski przedstawiciel z UKHO. Szef BHMW przekazał przewodnictwo BSHC szefowi szwedzkiej Hydrografii.
23.09 Udział kmdr ppor. A. WOŹNICKIEGO w posiedzeniu grupy roboczej „BSHC Re-survey Monitoring Working Group” (BSHC MWG HELCOM), Norrkoping SZWECJA, zajmującej się harmonizacją sondaży w rejonie zalecanych tras żeglugowych Morza Bałtyckiego.
28-29.09 Coroczne Warsztaty Hydrograficzne, organizowane przez Instytut Morski w Gdańsku przy udziale Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP.
11-12.10 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr ppor. M. BANASZAK) w 1. Spotkaniu Batymetrycznej Grupy Roboczej Morza Bałtyckiego (BSBDWG) w Norrkoping.
17.10 Nowa edycja publikacji nautycznej BHMW – „Spis Radiostacji Nautycznej”, część I (531)
21.10 Zebranie Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP (Hotel Kuracyjny, Gdynia)
02.11 Wizyta kontradmirała Mustafy IPTES – byłego szefa tureckiej Hydrografii - jednego z kandydatów do Dyrektoriatu Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO) w czasie wyborów w 2012r.
08-10.11 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr H. NITNER) w 3. Spotkaniu Komitetu Standardów i Serwisów Hydrograficznych IHO (HSSC), w Monako.
16-17.11 Spotkanie Komitetu Doradczego PRIMAR w Helsinkach, z udziałem szefa BHMW.
21-25.11 Szkolenie z wykorzystania nowo zakupionego pakietu oprogramowania firmy CARIS – „Bathy DataBASE Server” o architekturze klient-serwer, będącego kolejnym elementem istniejącego w BHMW systemu przetwarzania danych.
23-24.11 Odprawa kierowniczej kadry Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP w siedzibie BHMW.
13-14.12 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr W. BIELIŃSKI, kmdr por. D. GRABIEC) w spotkaniu poświęconemu przyszłości publikacji nautycznych (Future Navigational Publications) w siedzibie BSH (Rostock – Niemcy) z udziałem delegacji Danii, Niemiec, Szwecji, Łotwy, Finlandii, Norwegii, Islandii i USA.

Wersja do druku             


 
Poleć tę stronę znajomemu
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących BHMW udziela Rzecznik Prasowy BHMW.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.