Untitled Document
BHMWEnglish version
Instytucje i jednostki wojskowe
Administracja morska
Instytucje i służby hydrograficzne
Inne
Untitled Document
 
Gdynia 21 kwietnia 2011
KALENDARIUM 2005-2009

2005

2 stycznia
Przeniesienie Oddziału Informacji Nautycznej do siedziby BHMW przy ulicy Jana z Kolna 8.
16 lutego
Kmdr Piotr Pernaczyński został wyznaczony na stanowisko szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
17 lutego
Ukazał się pierwszy numer „Przeglądu Hydrograficznego”
18 lutego
Uroczyste sympozjum z okazji 85. rocznicy utworzenia Polskiej Służby Hydrograficznej.
08 – 10
marca
Spotkanie Grupy Roboczej ds. Morskiej Informacji Geoprzestrzennej (GMWG – Geospatial Maritime Working Group), w Hensingør (Dania). BHMW reprezentowali: kmdr H. Nitner, kmdr por. S. Pietrzak.
12 – 17
kwietnia
Udział delegacji BHMW – kmdr Piotr Pernaczyński, kmdr H. Nitner, kmdr W. Bieliński w III Nadzwyczajnej Konferencji Hydrograficznej w Monako.
czerwiec
Udział delegacji BHMW - kmdr P. Pernaczyński, kmdr H. Nitner, kmdr
W. Bieliński w XI Konferencji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego w Rydze.
6 – 10
czerwca
51. spotkanie Podkomitetu Nawigacji IMO w Londynie; udział kmdr
A. Kowalskiego w ramach delegacji polskiej administracji morskiej.
19 – 25
czerwca
Wizyta delegacji niemieckiej służby METOC w BHMW (dr Gerhard Schmager – Geoinformation Division German Naval Office i Lutz-Martin Hubrich - CINCGERFLEET .
25 czerwca
Podczas obchodów Dni Morza szefowi BHMW wręczono Medal Eugeniusza Kwiatkowskiego.
27 – 30
czerwca
Udział przedstawiciela BHMW (kmdr H. Nitner) w Konferencji Geograficznej NATO w Brukseli.
30 czerwca
Zakończenie służby wojskowej przez kmdr Mirosława Połkę – zastępcę szefa BHMW.
01 – 02
września
Obrady Komitetu Doradczego PRIMAR-Stavanger (PSAC Primar-Stavanger Advisory Committee) w Tallinie, z udziałem kmdr P. Pernaczyńskiego i kmdr H. Nitnera.
październik
Rozpoczęcie produkcji Dodatkowych Warstw Wojskowych (AML) w Oddziale Hydrograficznym BHMW.
17 – 22 października
Udział oficerów BHMW (kmdr por. S. Pietrzak, kmdr ppor. M. Szatan) w 4. spotkaniu GMWG (Geospatial Maritime Working Group, dawniej AHHWG) w Rostoku.
19 – 22 października
Udział kmdr Bielińskiego w rozmowach międzyrządowych w Moskwie na temat zapobiegania incydentom poza morzem terytorialnym.
22 – 30
października
Udział delegacji BHMW – kmdr Janusz Moczulewski, kmdr por. A. Dolecki w 40 grupie głównej MILOC i 36 podgrupie MILOC w Victoria, Kanada.
26 – 28
października
Reprezentanci BHMW – kmdr ppor. Piotr Sobolewski, Pani Beata Wojewska, Pani Anna Maślak zdobyli 2 złote i 2 srebrne medale w Mistrzostwach WP w biegach na radioorientację.
7 – 10
listopada
Seminarium IHO w Rostoku na temat „Rola Służb Hydrograficznych w zapewnieniu danych geoprzestrzennych i planowaniu infrastruktury”. Polskę reprezentowali: kmdr H. Nitner (BHMW), kmdr T. Dąbrowski (AMW).

2006

31 stycznia W BHMW służbę wojskową zakończyli: kmdr Janusz Moczulewski, kmdr por. Mirosław Kątny, mł.chor.szt. Andrzej Frydrychiewicz, mł.chor.szt. Mirosław Skoczka, st.chor.szt. Jerzy Strzelecki
1 lutego Awansowano do stopnia komandora porucznika i wyznaczono na stanowiska: kmdr por. Sławomir Lipiński – szef Wydziału Zabezpieczenia Nawigacyjno-Hydrograficznego, kmdr por. Radosław Magierek – szef Wydziału Organizacji i Planowania kmdr por. Adam Sobków – szef Wydziału Zaopatrzenia
2 – 3 lutego 9. spotkanie Komitetu Doradczego Centrum Mapy Elektronicznej PRIMAR-Stavanger w Gdyni

2007

styczeń Nawiązanie współpracy z IMGW Morski Oddział w Gdyni w zakresie pozyskiwania informacji oceanograficznych dla potrzeb SZ RP
19 – 23.03 ORP „Heweliusz” odbył rejs naukowo-badawczy w rejon Bałtyku Południowego. Celem rejsu było zbieranie danych środowiskowych do oceanograficznej bazy danych BHMW oraz materiałów do opracowania nowego wydania Locji 502.
W rejsie wzięli udział przedstawiciele BHMW, COM oraz dZH MW.
19 – 24.03 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr H. Nitner, kmdr por. S. Pietrzak) w 6. spotkaniu GMWG NATO w Sztokholmie.
21 – 23.03 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr L. Kilarowicz) w szkoleniu specjalistów służb meteorologicznych i hydrologicznych RSZ nt. „Organizacja zabezpieczenia METOC SZ RO oraz procedury zabezpieczenia sił NATO” w Kiekrzu.
25 – 27.04 Udział przedstawiciel BHMW (kmdr por. S. Pietrzak) w spotkaniu roboczym dot. projektu Web Maps Service (WMS) dla Elektronicznych Map Cyfrowych (ENC)
w Stavanger (Norwegia).
05 – 10.05 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. A. Dolecki) w obradach 42 grupy NATO MILOC w Konstancji (Rumunia).
07 – 11.05 Udział delegacji BHMW (kmdr P. Pernaczyński, kmdr H. Nitner) w obradach XVII Międzynarodowej Konferencji Hydrograficznej w Monako.
22 – 24.05 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr L. Kilarowicz) w VI European Acoustic Association (EAA) International Symposium on Hydroacustics, Ustka
29.05 – 01.06 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. S. Pietrzak) w VI spotkaniu Grupy Technicznej Regionalnego Centrum Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej PRIMAR–STAVANGER i V połączonego spotkania Grup Technicznych Regionalnych Centrów ENC PIMAR–STAVANGER i IC–ENC, Tauton (UK).
11 – 15.06 Udział delegacji BHMW (kmdr P. Pernaczyński, kmdr W. Bieliński) w obradach Konferencji Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego (BSHC) w Kłajpedzie.
21.06 Obchody Drugiego Światowego Dnia Hydrografii w Polsce – sesja hydrograficzna w ramach 7. Międzynarodowego Sympozjum TRANSNAV’07 Akademii Morskiej w Gdyni oraz Drugi Zjazd Hydrografów Morskich.
25 – 29.06 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr H. Nitner) w Konferencji Geoprzestrzennej NATO w Brukseli.
29.06 kmdr Dariusz KOLATOR został dowódcą dZH MW
10.07 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr L. Kilarowicz) w Komisji Bezpieczeństwa Lotów MW.
18 – 20.07 ORP „Heweliusz” przeprowadził pomiary hydrologiczne na Zatoce Gdańskiej dla potrzeb oceanograficznej bazy danych środowiskowych utrzymywanej przez BHMW.
25.08 – 02.09 Udział specjalistów BHMW (kmdr ppor. M. Szatan), dZH (kmdr ppor. W. Stasiak) oraz AMW (kmdr por. D. Grabiec) w akcji poszukiwawczo – ratowniczej po przejściu „białego szkwału” nad jeziorami mazurskimi, w dniu 21 sierpnia.
26 – 27.09 Udział szefa BHMW w spotkaniu Komitetu Doradczego PRIMAR–Stavanger (PSAC) w Splicie (Chorwacja).
02 – 05.10 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. A. Dolecki) w obradach 43. grupy NATO MILOC w Brukseli (Belgia).
10.10 Wizyta przedstawicieli Biura Hydrograficznego Wielkiej Brytanii (UKHO) w BHMW – rozmowy w sprawie wymiany danych środowiskowych i wojny minowej.
16 – 18.10 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr ppor. D. Tomczak) w spotkaniu VIII grupy roboczej „Geospatial Maritime Working Group” (GMWG w Hadze (Holandia).
18.10 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr L. Kilarowicz) w odprawie koordynacyjnej
z kierowniczą kadrą Służby Hydrometeorologicznej SZ RP w Warszawie.
04 – 10.11 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr H. Nitner) w 19. spotkaniu CHRIS i 3. ECDIS Stakeholders Forum w Rotterdamie.
28.11 Wdrożenie w Oddziale Oceanograficzno–Meteorologicznym BHMW systemu informatycznego „System przetwarzania i wymiany danych z Oceanograficznej Bazy Danych BHMW – FALA 97”.

2008

02.01 W 8 FOW, w ramach inauguracji roku szkoleniowego 2008, wykład na temat. „Służba hydrograficzna w zabezpieczeniu działań MW RP. Rozpowszechnianie
i wykorzystywanie morskiej informacji geoprzestrzennej w działaniach sił MW”, wygłosił kmdr H. Nitner, zastępca szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.
15.01 Na trzech okrętach 12. Dywizjonu Trałowców (ORP „Dąbie”, ORP „Sarbsko”, ORP „Necko”) we współpracy ze specjalistami BHMW rozpoczęto testowanie okrętowych systemów map elektronicznych WECDIS. Testy praktyczne zakończono w maju.
21-22.01 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. S. Pietrzak) w spotkaniu grupy roboczej ds. Harmonizacji ENC na Bałtyku, w Kopenhadze.
11-13.03 Konferencja i Wystawa Oceanology International’08 w Londynie; udział delegacji BHMW (kmdr P. Pernaczyński, kmdr H. Nitner).
16-19.03 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr H. Nitner, kmdr por. S. Pietrzak) w spotkaniu Grupy Roboczej NATO ds. Morskiej Informacji Geoprzestrzennej (GMWG), w Londynie.
30-31.03 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr. por. S. Pietrzak) w spotkaniu grupy roboczej ds. Harmonizacji ENC na Bałtyku, w Kopenhadze.
14-17.04 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. S. Pietrzak) w spotkaniu Grupy Technicznej PRIMAR, w Stavanger (Norwegia).
14-17.04 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr W. Bieliński, kmdr por. Wł. Mordako) w spotkaniu roboczym krajowych koordynatorów ostrzeżeń nawigacyjnych podobszaru Morza Bałtyckiego – BALTICO MEETING, w Hamburgu.
12-15.05 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr W. Bieliński, kmdr ppor. M. Szatan) w spotkaniu grupy monitorującej działalność w ramach programu HELCOM Resurveying Plan w Helsinkach.
20-21.05 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr P. Pernaczyński, kmdr H. Nitner) w spotkaniu Komitetu Doradczego PRIMAR, w Rydze (Łotwa).
11.06 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. S. Pietrzak) w spotkaniu grupy roboczej ds. Harmonizacji ENC na Bałtyku, w Kopenhadze.
21.06 Obchody Światowego Dnia Hydrografii w Polsce, Trzecie Walne Zebranie Stowarzyszenia Hydrografów Morskich. Udział przedstawicieli BHMW.
23-26.06 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr H. Nitner) w Konferencji Geoprzestrzennej NATO w Brukseli.
19-21.08 Udział delegacji BHMW (kmdr P. Pernaczyński, kmdr H. Nitner) w obradach Konferencji Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego (BSHC) w Rostoku.
27.09-05.10 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr por. S. Pietrzak, kmdr ppor. M. Szatan) w Grupy Roboczej NATO ds. Morskiej Informacji Geoprzestrzennej (GMWG), w Nowym Orleanie (USA).
05-10.10 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr ppor. D. Tomczak) posiedzeniu Podkomitetu Nawigacyjnego NATO w Brukseli.
01.10 W wieku 47 lat zmarł kmdr por. Włodzimierz Mordako, starszy  specjalista Oddziału Informacji Nautycznej BHMW. Pogrzeb odbył się dnia 08.10. na cmentarzu przy kościele Św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu.
20-22.10 XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu – NAVSUP 2008”, organizowana przez Akademię Marynarki Wojennej przy współudziale Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. W Konferencji udział wziął Prezydent Komitetu Dyrekcyjnego IHB, wiceadmirał Alexandros Maratos.
23.12 Rozpoczęcie pracy w BHMW przez kmdr por. D.Grabiec na stanowisku st. specjalisty OIN poprzedzone wcześniejszym stażem w okresie 13.10 – 22.12

2009

15.01 Podpisanie planów współpracy BHMW z Urzędami Morskimi, na 2009 rok.
19-23.01 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr W. Bieliński) w 13 sesji  Podkomitetu ds. radiokomunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa Międzynarodowej Organizacji Morskiej – COMSAR (IMO) – Londyn, Wielka Brytania.
05.02 Pierwsze testy nowego sonaru holowanego na ORP „Arctowski”; kolejne próby odbyły się na ORP „Heweliusz” w dniach 9-11.02.
11.02 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr L. Kilarowicz) w odprawie koordynacyjnej
z kierowniczą kadrą Służby Hydrometeorologicznej SZ RP w Warszawie.
25-26.02 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. A Dolecki) w obradach 39. grupy roboczej NATO MILOC w Lizbonie (Portugalia).
23-27.03 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. S. Pietrzak) w spotkaniu Grupy Roboczej NATO ds. Morskiej Informacji Geoprzestrzennej (GMWG), w Wenecji.
20.04 Szkolenie specjalistów służby hydrograficznej w zakresie planowania, zbierania
i opracowywania danych morskiej informacji geoprzestrzennej.
14.05 Szkolenie w zakresie zabezpieczenia METOC sił MW.
16.06 W BHMW pożegnano kmdr ppor. Dariusza Tomczaka, który przeszedł do dalszej służby w strukturach NATO.
19.06 Obchody Światowego Dnia Hydrografii (WHD’09) – konferencja w AMW, zorganizowana przez BHMW, przy współpracy Urzędu Morskiego w Gdyni
i Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP. Konferencja połączona była
z Wystawą Hydrograficzną POLHYDROMOR’09. Odbył się także kolejny Zjazd Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP.
22-25.06 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr H. Nitner) w Konferencji Geoprzestrzennej NATO w Brukseli.
27-30.07 55. Sesja Podkomitetu NAV IMO w Londynie.
15-17.09 Udział BHMW (kmdr H. Nitner) w obradach Konferencji Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego (BSHC) w Kopenhadze.
22.09.-02.10 Rejs hydrograficzno-badawczy ORP „Arctowski” ze studentami Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego; wykonywano pomiary oceanograficzne
w rejonie Zatoki Gdańskiej i Bałtyku Południowego.
23.09 Obchody Światowego Dnia Morza; w 2009 roku obchodzone pod hasłem „Zmiany klimatyczne wyzwaniem również dla IMO”.
24-25.09 Szkolenie służb geodezyjnych i Służby Hydrograficznej Marynarki Wojennej „Informatyzacja rejestrów publicznych”, organizowana przez Geodetę Miasta Gdynia oraz Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej i Centrum Techniki Morskiej; w ramach szkolenia prezentacja możliwości wykonawczych przez dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, połączona z wyjściem okrętu na Zatokę Gdańską.
05-09.10 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. A Dolecki) w obradach 45. grupy głównej NATO MILOC i MCMG w Brukseli (Belgia).
09.10 Wizyta Dyrektora Technicznego Instytutu Hydrografii i Oceanografii MW Portugalii, komandora Carlosa Manuela da Costa Ventura Soares, w Biurze Hydrograficznym Marynarki Wojennej.
12.10 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr W. Bieliński, kmdr por. D. Grabiec)
w spotkaniu Zespołu do spraw morskiej informacji bezpieczeństwa (MSI) – Ustka.
15.10. Udział przedstawiciela BHMW (kmdr L. Kilarowicz) w odprawie koordynacyjnej
z kierowniczą kadrą Służby Hydrometeorologicznej SZ RP w Kiekrzu.
27.10 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr Pernaczyński, kmdr Nitner) w rocznej odprawie koordynacyjno-zadaniowej Służby Topograficznej WP, w Komorowie.
06.12 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr W. Bieliński) w spotkaniu roboczym krajowych koordynatorów ostrzeżeń nawigacyjnych podobszaru Morza Bałtyckiego – BALTICO MEETING – Norrköping, Szwecja.
08.12 Roczna odprawa Służby Hydrograficznej Marynarki Wojennej – postawienie zadań na 2010 rok.
16.12 Pogrzeb pracownika BHMW kmdr por. rez. Jerzego Waligóry.
18.12 Wizytę w BHMW złożył Dyrektor Departamentu Prawnego MON, płk Piotr Pabisiak-Karwowski oraz Radca Generalny MON płk rez. Jarosław Padzik.

Wersja do druku             


 
Poleć tę stronę znajomemu
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących BHMW udziela Rzecznik Prasowy BHMW.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.