Untitled Document
BHMWEnglish version
Instytucje i jednostki wojskowe
Administracja morska
Instytucje i służby hydrograficzne
Inne
Untitled Document
 
Gdynia 21 kwietnia 2011
KALENDARIUM 2000-2004

2000

19-22 lutego Obchody 80. lecia Polskiej Służby Hydrograficznej. Uroczyste seminarium w Klubie Garnizonowym na Oksywiu.
20-25 marca Udział przedstawicieli BHMW (kmdr W. Kierzkowski, kmdr por. A. Kowalski) w II Nadzwyczajnej Konferencji IHO w Monako.
5-7 kwietnia Spotkanie robocze z przedstawicielami NIMA w siedzibie BHMW
9-19 maja Rejs specjalny ORP „Kopernik”, z ekipą Uniwersytetu Gdańskiego na Zatokę Gdańską.
21 maja - 7 czerwca Rejs nawigacyjno-szkoleniowy ORP „Arctowski”, połączony z udziałem w Festival in the Port w Antwerpii oraz wizytą w Służbie Hydrograficznej Norwegii i Centrum Mapy Elektronicznej PRIMAR, Stavanger; udział delegacji BHMW (kmdr por. Nitner, kmdr ppor. S. Pietrzak, kpt.mar. W. Piotrowski).
17-23 czerwca Udział przedstawicieli BHMW (kmdr por. H. Nitner, kmdr por. M. Szarf, kmdr ppor. S. Pietrzak) w 9. spotkaniu AC Europejskiego RENC w Kopenhadze oraz wizyta delegacji w Służbie Kartograficznej Danii (KMS).
23-30 czerwca Rejs nawigacyjno - hydrograficzny ORP "Heweliusz" na Zatokę Ryską i Fińską oraz do portów polskiego wybrzeża.
14 lipca Wydanie pierwszej serii atlasów map z przewodnikiem dla małych jednostek wspólnie z Biurem Hydrograficznym Niemiec (BSH).
26-29 września Wizyta delegacji Służby Hydrograficznej Republiki Litwy w BHMW.
29-30 września Wizyta delegacji wojskowej Instytutu Geograficznego Ministerstwa Obrony Portugalii w BHMW.
18-19 października 10. spotkanie Komitetu Doradczego Europejskiego RENC w Gdyni. Wizyta Dyrektora IHO, pana Adama KERR w BHMW
21-28 października Wizyta delegacji BHMW (kmdr Nitner, kmdr por. Szarf, kmdr por. Kowalski, kmdr ppor. Pietrzak) w UKHO w Taunton, dywizjonie Hydrograficznym i Szkole Hydrograficznej w Plymouth, UKHO w Taunton, Biurze Meteorologiczno-Oceanograficznym w Northwood
10-12 listopada Wizyta robocza w BHMW przedstawiciela Biura Hydrograficznego Niemiec

2001

luty Uruchomienie w Oddziale Kartograficznym pełnej linii technologicznej wytwarzania materiałów  reprodukcyjnych do druku map w oparciu o dane z systemu CARIS GIS.
24-28 marca Udział delegacji BHMW (kmdr Nitner, kmdr por. Szarf,) w 11. spotkaniu Komitetu Doradczego Europejskiego RENC w Paryżu.
01-05 maja Spotkanie robocze w siedzibie BHMW z delegacją NIMA
07-11 maja 36. spotkania Grupy Głównej NATO MILOC, dotyczącej oceanografii  wojskowej w Gdyni.
01-11 czerwca Rejs ORP "Heweliusz" z delegacją Biura na IX Konferencję Komisji Hydrograficznej Morza  Bałtyckiego w Tallinie, połączony z wizytą szefa BHMW w Służbie Hydrograficznej Finlandii w Helsinkach.
28-30 czerwca BHMW wystawcą Międzynarodowych Bałtyckich Targów Militarnych "Balt - Military - EXPO" oraz Ratownictwa i Bezpieczeństwa "Safety" w Centrum Targowym w Gdańsku.
26 lipca 75. rocznica przystąpienia Polski do Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej. Uroczysta   Konferencja w Klubie Garnizonowym na Oksywiu.
20-21 września Udział przedstawicieli BHMW (kmdr H. Nitner, kmdr por. M. Szarf) w 12. spotkaniu AC Europejskiego RENC w Atenach
10-15 listopada Oficjalna wizyta Szefa BHMW kmdr. W. KIERZKOWSKIEGO i kmdr. por. A. KOWALSKIEGO w greckiej Służbie Hydrograficznej i w Dowództwie Marynarki Wojennej w Atenach.
26-29 listopada Udział w Nadzwyczajnym Spotkaniu Komitetu Doradczego Europejskiego RENC w Londynie; podjęcie decyzji o podziale PRIMAR.

2002

17 stycznia Wizyta Głównego Dyrektora Służby Hydrograficznej Kanady w BHMW.
luty / marzec ORP "HEWELIUSZ" uczestniczy w ćwiczeniach sił morskich NATO STRONG RESOLVE.
2–4 czerwca ORP "ARCTOWSKI" uczestniczy w Chacham Navy Days
24-29 czerwca Udział przedstawiciela BHMW (kmdr H. Nitner) w Konferencji Geograficznej NATO w Brukseli.
1 lipca Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej rozpoczyna funkcjonowanie w oparciu o nowe dokumenty etatowe.
18 września Przedstawiciel BHMW (kmdr Cz. DYRCZ) uczestniczy w Nadzwyczajnej Konferencji BSHC, poświęconej organizacji Bałtyckiego Systemu Tras Żeglugowych i Torów Wodnych zgodnych z HELCOM w Norrköping w Szwecji.
3 października Zmiany personalne na kluczowych stanowiskach BHMW - Szefem BHMW zostaje kmdr Czesław DYRCZ, zastępcą szefa BHMW kmdr Mirosław POŁKA, szefem Oddziału Informacji Nautycznej kmdr por. Wiesław BIELIŃSKI, zaś dowódcą Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego kmdr por. Andrzej KOWALSKI.
21 października Szef BHMW uczestniczy w 2. Spotkaniu Doradczego Komitetu PRIMAR-Stavanger w Kopenhadze.
18 grudnia Powołanie Grupy Roboczej WRAKI, której głównym celem utworzenie krajowego systemu wymiany informacji o wrakach. Uczestniczą instytucje: Urzędy Morskie, Centralne Muzeum Morskie, Instytut Morski w Gdańsku, Akademia Marynarki Wojennej oraz BHMW

2003

3 stycznia Były, wieloletni szef BHMW kmdr Władysław KIERZKOWSKI odchodzi do rezerwy.
21 marca Udział szefa BHMW w 3. Spotkaniu Komitetu Doradczego PRIMAR-Stavanger, w Rydze (Łotwa).
14-16 kwietnia Udział szefa BHMW w konferencji zorganizowanej w 100. rocznicę powstania Komitetu IHO ds. Oceanicznych Map Batymetrycznych (GEBCO), w Monako.
04-09 maja Praktyka oficerów służby oceanograficznej (kmdr por. A. Dolecki, kpt. M. Gasiewicz) w Służbie Geofizycznej Niemiec, Rostok
19-12 maja Udział przedstawicieli BHMW (kmdr Cz. Dyrcz, kmdr por. A. Dolecki) w 38. spotkaniu NATO MILOC Main Group
12 czerwca Powołanie wspólnego z administracją morską Zespołu ds. Hydrograficznych (HYDRO). Głównym zadaniem zespołu jest ustalenie jednolitych wymagań i standardów do planowania, wykonywania i opracowywania pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich, a także kryteriów oceny i weryfikacji materiałów hydrograficznych.
17 czerwca BHMW zawarło umowę z firmą Simrad-Kongsberg z Norwegii na dostawę echosondy wielowiązkowej, z przeznaczeniem na ORP Arctowski.
16-20 czerwca Udział przedstawiciela BHMW (kmdr H. NITNER) w Konferencji Geograficznej NATO w Brukseli.
08-09 lipca Wizyta delegacji NIMA w BHMW, dla omówienie dotychczasowej realizacji kontraktu na dostawę sprzętu komputerowego i systemu oprogramowania hydrograficznego CARIS.
08 sierpnia BHMW zawarło umowę z firmą SEABED na dostawę systemu nawigacji podwodnej.
02-05 września Udział przedstawiciela BHMW ( kmdr M. Szarf ) w X Konferencji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego, w Sankt Petersburgu.
08-10 września Szef BHMW kmdr Czesław Dyrcz uczestniczył w 3. Spotkaniu Hydrograficznego Komitetu Antarktycznego IHO w Monako.
30 września Narada w Urzędzie Morskim w Gdyni na temat "Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi".
02 -03 października Szef BHMW kmdr Czesław Dyrcz uczestniczył w 4. Spotkaniu Komitetu Doradczego PRIMAR-Stavanger, w Paryżu.
29-31 września Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. A. Dolecki) w spotkaniu grupy roboczej MILOC, w Kadyksie (Hiszpania).
09-12 grudnia Udział przedstawicieli BHMW (kmdr H. Nitner, kmdr por. S. Pietrzak) w spotkaniu Grupy Hydrograficznej NATO (AHHWG) w Taunton, oraz w sympozjum REP w Exeter, UK.
grudzień Zakończenie zadeklarowanego pokrycia komórek ENC w standardzie S-57 dla serwisu PRIMAR-Stavanger.

2004

06 lutego Spotkanie zespołu HYDRO w Szczecinie.
13 lutego Narada w sprawie wykorzystania na okrętach systemów zobrazownia map elektronicznych, połączona z prezentacja sprzętu.
19 lutego Sympozjum z okazji 84. rocznicy powstania Służby Hydrograficznej Marynarki Wojennej.
marzec Wyjście ORP „HEWELIUSZ” na morze (testowanie ROV, wrak Wła-90, torpeda).
15-19 marca Udział przedstawiciela BHMW (kmdr H. Nitner) w Konferencji i Wystawie Oceanology International’04 w Londynie.
14-15 maja Udział przedstawicieli BHMW (kmdr H. NITNER, kmdr por. S. Pietrzak) w spotkaniu AHHWG w Bergen.
czerwiec Pomiary ORP „HEWELIUSZ” na morzu – weryfikacja wraków.
czerwiec Pomiary ORP „ARCTOWSKI” na morzu – sondaż tras HELCOM.
05-09 lipca Udział przedstawiciela BHMW (kmdr H. NITNER) w obradach 50. spotkania Komitetu Bezpieczeństwa Żeglugi (NAV) IMO, w ramach delegacji polskiej administracji morskiej, w Londynie.
16-17 września Wizyta przedstawicieli NGA (National Geospatial-Intelligence Agency, dawniej NIMA) w BHMW – podsumowanie. dotychczasowej współpracy, prezentacja dokonań BHMW
12 października podpisanie porozumienia z Wydziałem Nawigacji Akademii Morskiej w Gdyni;
15 października W związku z wyznaczeniem na kolejne stanowisko służbowe, w dniu 15.10.2004, kmdr Czesław Dyrcz zdaje obowiązki Szefa BHMW. Do chwili wyznaczenia nowego Szefa BHMW, jego obowiązki pełni kmdr Mirosław Połka.
19-22 października Wyjazd oficerów BHMW(kmdr H. NITNER, kmdr por. S. Pietrzak) do La Spezia na 1. spotkanie MGWG (Maritime Geospatial Working Group, dawniej AHHWG)
02 grudnia Spotkanie GR-WRAKI w siedzibie BHMW
16 grudnia Odprawa koordynacyjno-zadaniowa Służby Hydrograficznej MW na 2005 rok.
17 grudnia Posiedzenie sekcji prawnej Zespołu HYDRO w Słupsku

Wersja do druku             


 
Poleć tę stronę znajomemu
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących BHMW udziela Rzecznik Prasowy BHMW.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.