Untitled Document
BHMWEnglish version
Instytucje i jednostki wojskowe
Administracja morska
Instytucje i służby hydrograficzne
Inne
Untitled Document
 
Gdynia 21 kwietnia 2011
KALENDARIUM 1995-1999

1995

kwiecień ORP "ARCTOWSKI" wyposażono w hydrograficzny system zbierania i analizy danych "Homar", wykonany według koncepcji przygotowanej przez BHMW.
26-29 kwiecień Pobyt amerykańskiego okrętu hydrograficznego USNS "KANE"w Gdyni. Wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i amerykańskimi hydrografami. Wizyta delegacji Służby Oceanograficznej US Navy w BHMW
08-18 maja Udział delegacji BHMW (kmdr W. Kierzkowski, kmdr por. Z. Szymczak) w konferencji użytkowników Intergraph w USA oraz rozmowy robocze w siedzibie DMA.
16-19 czerwca Wizyta duńskich okrętów hydrograficznych: „Gribben” (P-558), SKA-15, SKA-16 w Gdyni.
19-21 września Obrady VI Konferencji BSHC w Gdyni; szef BHMW wybrany na dwuletnią kadencję jako przewodniczący BSHC; Wizyta prezydenta IHO, kontradmirała Christiana Andreasena; wizyta rosyjskiego okrętu hydrograficznego „Sibiriakow” w Gdyni
26-29 czerwca Wizyta w BHMW szefa Hydrografii UK kontradmirała N.R. Essenhigh
11-13 lipca Wizyta robocza delegacji DMA w Gdyni.
sierpień Reorganizacja BHMW – wydzielenie ze składu Sztabu MW RP; nowy etat BHMW, remont i zagospodarowanie nowej siedziby.
9-12 października Wizyta delegacji BHMW (kmdr W. Kierzkowski, kmdrpor. H. NITNER, kmdr ppor. A. Kowalski) w Oddziale Geofizyki Marynarki Wojennej Niemiec oraz w Federalnym Urzędzie Żeglugi i Hydrografii Niemiec w Hamburgu.
14-17 listopada Delegacja BHMW (kmdr W. Kierzkowski, kmdr Z. Szymczak, kpt. mar. D. Grabiec) złożyła wizytę w Służbie Hydrograficznej i Oceanograficznej Sił Morskich Francji.

1996

30-31 maja Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, minister Henryk Dobrzański, szef Sztabu Generalnego gen. broni Tadeusz Wilecki, po wizycie na poligonie Ustka, gościli na pokładzie ORP „Heweliusz”; przejście okrętu z gośćmi do Gdyni.
26-27 czerwca Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. H. Nitner) w drugim spotkaniu Komitetu Doradczego (AC) RENC/NE w Stavanger.
14-26 lipca Rejs ORP "ARCTOWSKI" do Zeebrugge i udział w obchodach rocznicy powstania Królewskiej  Marynarki Wojennej Belgii.
lipiec Wizyta delegacji DMA w Gdyni – ustalanie zasad współpracy.
26-29 sierpnia Rewizyta przedstawicieli Niemieckiej Służby Geofizycznej MW.

1997

23-27 lutego Delegacja BHMW (kmdr W. Kierzkowski, kmdr por. Z.Szymczak) w Amerykańskiej Służbie Oceanograficznej Naval Oceanographic Office, Nowy Orlean.
14-25 kwietnia Udział delegacji BHMW (kmdr W. Kierzkowski, kmdr ppor. A. Kowalski) w XV Konferencji IHO w Monako.
kwiecień ORP "HEWELIUSZ"  wyposażono w hydrograficzny system zbierania i analizy danych "Homar". W dZH rozpoczęto wdrażanie radionawigacyjnego systemu pozycyjnego "Jemiołuszka".
4-11 maja Rejs ORP "ARCTOWSKI"  do Kopenhagi, połączony z wizyta szefa BHMW w Królewskiej Duńskiej Służbie Hydrograficznej.
1-6 czerwca VII Konferencji BSHC w Norrköping; szef BHMW przewodniczy obradom.
26 czerwca Wizyta w BHMW Dyrektora IHO, pana Adama KERR.
26-27 czerwca Wizyta dowódcy Amerykańskiej Służby Oceanograficznej, komandora Dietera RUDOLPH, w Gdyni.
31 lipca
-
1 sierpnia
Wizyta delegacji DMA w BHMW - zapoznanie się strony amerykańskiej z proponowana przez BHMW koncepcją budowy numerycznej bazy danych dla map cyfrowych. Akceptacja projektu spowodowała rozpoczęcie procedur kontraktowania sprzętu i oprogramowania w ramach tzw. Inicjatywy Warszawskiej.
sierpnia Rejs ORP „Arctowski” do Antwerpii (Belgia) i Den Helder (Holandia), w ramach obchodów setnej rocznicy rozpoczęcia wyprawy antarktycznej belgijskiego statku badawczego „Belgica” w Antwerpii (prof. Henryk Arctowski i A. Dobrowolski), z udziałem delegacji BHMW i PAN. W Holandii wizyta szefa BHMW w Służbie Hydrograficznej Holandii.
20–22 sierpnia Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. Nitner) w 4. spotkaniu AC RENC/NE w Helsinkach.
31 października Podpisanie przez szefa BHMW „Porozumienia o współpracy w ramach RENC Europy Północnej”.
listopad Opracowanie w BHMW KONCEPCJI SYSTEMU NUMERYCZNEJ BAZY DANYCH HYDROGRAFICZNYCH, jako podstawy do ostatecznej budowy systemu Bazy Danych Hydrograficznych

1998

styczeń Rozpoczęto opracowywanie "Wiadomości Żeglarskich" w wersji polsko-angielskiej.
14-19 marca Udział przedstawicieli BHMW (kmdr por. H. Nitner, kmdr por. M. Szarf ) w 5. spotkaniu AC RENC/NE w Breście.
24-26 marca Robocza wizyta przedstawicieli Amerykańskiej Służby Oceanograficznej w Gdyni.
20-23 maja Wizyta szwedzkiego okrętu hydrograficznego, rozmowy o współpracy dwustronnej ze Szwedzką Służbą Hydrograficzną.
26-29 czerwca Wizyta zespołu okrętów Królestwa Holandii w MW (w tym: okręt hydrograficzny HNLMS Tydeman).
14-15 września Wizyta delegacji NIMA (dawniej DMA) w BHMW – ustalenie specyfikacji dostaw sprzętu i oprogramowania w ramach I etapu.
26-29 września Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. H. Nitner) w 6. AC RENC/NE w Lizbonie
grudzień Dostawa sprzętu w ramach Inicjatywy Warszawskiej, rozpoczęcie adaptacji pomieszczeń BHMW dla potrzeb tworzonej Numerycznej Bazy Danych Hydrograficznych i budowa sieci komputerowej. Pierwsze dostawy sprzętu.

1999

23 stycznia Zakończono proces transformacji map morskich na system WGS - 84 polskiej  strefy Bałtyku Południowego.
5-13 lutego Wizyta przedstawicieli BHMW (kmdr W. Kierzkowski, kmdr Z. Szymczak) w Portugalii, z delegacją Służby Topograficznej WP.
24 lutego Wizyta w MW RP przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, posła Bronisława Komorowskiego, prezentacja BHMW - struktura i główne zadania Biura oraz nowo uruchamiane urządzenia w Oddziale Hydrograficznym
luty Dostawa oprogramowania firmy CARIS Systemu Informacji Geograficznej (GIS), początek szkolenia personelu.
12 marca Przystąpienie Polski do NATO. Kontynuacja wdrażania standardów NATO w służbie hydrograficznej.
9-12 marca Wizyta przedstawicieli BHMW (kmdr W. Kierzkowski, kmdr Z. Szymczak, kmdr ppor. P. Urbański) w Taunton, podpisanie porozumienia z Biurem Hydrograficznym Wielkiej Brytanii (UKHO)
24-30 kwietnia Udział przedstawicieli BHMW (kmdr por. H. Nitner, kmdr por. M. Szarf) w 7. spotkaniu AC RENC/NE w Stavanger, połączonym z uroczystym otwarciem Serwisu RENC (PRIMAR)
2-9 maja Udział przedstawicieli BHMW (kmdr J. Moczulewski, kmdr por. M. Szarf) w 34. spotkaniu MILOC w Paryżu.
16-18 maja Wizyta przedstawicieli NIMA w BHMW.
17 maja–05 czerwca Rejs nawigacyjno-szkoleniowy ORP „Heweliusz”, połączony z wizytą w Służbie Hydrograficznej Francji w Breście oraz Navy Chatham Days w Chatham; udział delegacji BHMW (kmdr por. Nitner, kmdr por. Waligóra, kpt.mar. Lipiński).
22-26 maja Wizyta delegacji BHMW (kmdr W.Kierzkowski, kmdr ppor. S.Pietrzak, kpt.mar. P.Woźniak) w siedzibie Służby Hydrograficznej Holandii w Hadze
14-16 czerwca Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. M. Szarf) w NGC w Brukseli.
15-17 czerwca Uczestnictwo delegacji BHMW w obradach VIII Konferencji Bałtyckiej Komisji Hydrograficznej w Helsinkach.
22-29 czerwca Rejs nawigacyjno-szkoleniowy ORP „Heweliusz” na Zatokę Botnicką.
15-18 sierpnia Wizyta przedstawicieli BHMW (kmdr J. Moczulewski, kpt.mar. Gimiński) w Glucksburgu – Oddział Geofizyki Dowództwa Floty Niemiec.
18-27 września Wizyta przedstawicieli BHMW (kmdr W. Kierzkowski, kmdr Z. Szymczak) w Konferencji Hydrograficznej CARIS w Kanadzie
19-26 październik Rejs nawigacyjno-szkoleniowy ORP „Heweliusz”, z oficerami nawigacyjnymi MW (z wejściem do Szczecina, Świnoujścia i Helu). Wizyta Prezydenta Niemieckiego Federalnego Urzędu Żeglugi i Hydrografii oraz rozmowy robocze w Szczecinie
grudzień Sporządzenie pierwszych komórek danych dla elektronicznej mapy nawigacyjnej. Rozbudowa sieci komputerowej na pozostałe obiekty biura. Rozpoczęcie realizacji Systemu Zobrazowania Map Elektronicznych i Wspomagania Nawigacji według koncepcji BHMW.

Wersja do druku             


 
Poleć tę stronę znajomemu
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących BHMW udziela Rzecznik Prasowy BHMW.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.