Untitled Document
BHMWEnglish version
Instytucje i jednostki wojskowe
Administracja morska
Instytucje i służby hydrograficzne
Inne
Untitled Document
Wydarzenia

07 grudnia 2018
JUBILEUSZ W BHMW

03 grudnia 2018
100. ROCZNICA UTWORZENIA MARYNARKI WOJENNEJ

09 listopada 2018
OBCHODY 100 - LECIA ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Nowe publikacje

12 października 2018
Nowe wydania map

05 października 2018
Informacja o aktualności strony internetowej BHMW

06 lipca 2018
Nowe wydania map

 
Opracowania wielkoskalowe polskich map morskich Zatoki Gdańskiej - lata międzywojenne

1. PROWIZORYCZNY PLAN PORTU I REDY GDYNI (1923 r.)

        Ukazanie się w druku w 1923 roku pierwszego planu portu w skali 1: 12 500 w odwzorowaniu Merkatora pod tytułem: „Bałtyk. Wybrzeże polskie od Oksywji do Orłowa. Prowizoryczny plan portu i redy Gdyńskiej” ;towarzyszyło już początkom budowy portu gdyńskiego. Prace w porcie rozpoczęto w 1921 r., lecz właściwe dopiero w 1924 r., po czym na szerszą skalę jesienią 1926. Prace pomiarowe do planu wykonano natomiast we wrześniu 1921 r. pod kierownictwem ówczesnego szefa Służby Hydrograficznej Marynarki Wojennej kpt. mar. Tadeusza Bramińskiego. Druk wykonała Spółka Kartograficzna „Atlas” we Lwowie.
        Obecnie plan ten znany jest tylko z opisu lwowskiego geografa J. Wąsowicza, gdyż nie zachował się żaden jego egzemplarz. Zawierał sondaże przybrzeżne wykonane przez ORP Pomorzanin, zawarte między latarnią na Oksywiu a Orłowem (będącym wtedy wsią) sięgające około 2 km w morze. Opracowaniu temu zarzucano, iż nie posiada wszystkich typowych cech morskich, takich jak róża i deklinacja magnetyczna, świateł na molo w Gdyni czy ogólnie – morskiego charakteru samego wykonania mapy. Uwzględnić należy jednak nad wyraz skromne środki, jakimi dysponowano i jednocześnie przyznać, że plan ten jest pierwszym polskim opracowaniem, noszącym znamiona współczesnej mapy morskiej i poprzedzającym oficjalnie wydaną w 1927 roku mapę nr 1 „Bałtyk. Zatoka Gdańska. Część zachodnia z Zatoką Pucką”. Miał on konkretne zastosowanie przy prowadzeniu żeglugi między Puckiem i Gdynią, w odróżnieniu od już nieaktualnych na ten rejon map niemieckich.

2. PLANY Z MAPY Nr 1 (1927 r.)

        W obszarze mapy Nr 1 umieszczono 7 planów: „Plan Portu Gdyni” (skala 1: 15 000), „Port Rybacki Jastarnia – Bór”(skala 1: 20 000), „Ujście Wisły przy Schiewenhorst”(obecnie Świbno; skala 1: 20 000), „Port Rybacki Puck” (skala 1: 5 000), „Port Rybacki Hel” (skala 1: 5 000) i „Kanał Depke” (obecnie Głębinka; skala 1: 10 000) widocznych na rys. 1 oraz „Wjazd do Nowego Portu” (skala 1: 15 000), rys. 2.

Rys. 1. Plany z mapy nr 1 wyd. 1927 r.

Druk wykonano w Warszawie w Wojskowym Instytucie Geograficznym.
        Na planach portu Gdyni i „Kanału Depke” zastosowano nowe sondaże z ORP Pomorzanin dla polskich wód i dane batymetryczne z map niemieckich dla wejścia do Nowego Portu. Pozostałe plany zawierają jedynie izobaty i nieliczne głębokości. Sytuacja lądowa przedstawia się odpowiednio do stanu posiadanych map topograficznych, uzupełnianych własnymi pomiarami Oddziału Pomiarowego Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

 

 

 

Rys. 2. Plan „Wjazd do Nowego Portu” z mapy nr 1 wyd. 1927 r.

        Plany z mapy nr 1, a szczególnie z obszaru rozwijających się polskich portów stanowiły niezmiernie istotną informację nawigacyjną, zarówno dla rozwijającej się floty MW, jak i żeglugi cywilnej, zarówno międzynarodowej jak i lokalnej pasażerskiej między portami Zatoki Gdańskiej.

 

1 2 3 4

Wersja do druku             


00001511


 
Poleć tę stronę znajomemu
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących BHMW udziela Rzecznik Prasowy BHMW.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.