Untitled Document
BHMWEnglish version
Instytucje i jednostki wojskowe
Administracja morska
Instytucje i służby hydrograficzne
Inne
Untitled Document
Wydarzenia

18 stycznia 2018
PODPISANIE PLANÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY BHMW A URZĘDAMI MORSKIMI I MORSKIM ODDZIAŁEM STRAŻY GRANICZNEJ

12 stycznia 2018
INAUGURACJA ROKU SZKOLENIOWEGO

08 stycznia 2018
NOWY SZEF ODDZIAŁU HYDROGRAFICZNEGO

Nowe publikacje

12 stycznia 2018
Nowe wydania map

27 października 2017
Nowe wydania map

21 lipca 2017
Nowe wydania map

 
Gdynia 2018-01-18 10:33
PODPISANIE PLANÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY BHMW A URZĘDAMI MORSKIMI I MORSKIM ODDZIAŁEM STRAŻY GRANICZNEJ

W dniu 17 stycznia 2018r.  szef BHMW podpisał z dyrektorami Urzędów Morskich z Gdyni, Szczecina i Słupska "Plany współpracy na 2018 rok” a z komendantem MOSG z Gdańska „Porozumienie o współdziałaniu MOSG z BHMW” .

Szef BHMW - kmdr Andrzej KOWALSKI, komendant MOSG – komandor SG dr Piotr PATLA, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni – kpt. ż.w. Wiesław PIOTRZKOWSKI, zastępca dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie – Zenon KOZŁOWSKI, zastępca dyrektora ds. Inspekcji Morskiej Urzędu Morskiego w Słupsku – kpt. ż.w. Maciej JELENIEWSKI podpisali dokumenty, które są kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami. Plany współpracy dotyczą między innymi wykonywania pomiarów hydrograficznych, wymiany danych potrzebnych do opracowywania map morskich i publikacji nautycznych, wymiany informacji nawigacyjnych, hydrograficznych, geodezyjnych, mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi i ochronę środowiska morskiego, przekazywania informacji o rejonach prowadzenia badań naukowych, prac czerpalnych, nurkowań, informacji o sytuacjach lodowych, sztormowych i powodziowych. W sali im. kontradmirała Adama Mohuczego Klubu Marynarki Wojennej
w Gdyni szef Biura wręczył również dyrektorom, opracowaną w BHMW w 2017 roku, mapę obszarów morskich RP uwzględniającą  aktualne akty prawne, w tym dotyczące linii podstawowej.

Gdynia 2018-01-12 08:37
INAUGURACJA ROKU SZKOLENIOWEGO

Inauguracja roku szkoleniowego Biura Hydrograficznego MW odbyła się w 13. Dywizjonie Trałowców,  połączona  z podróżą studyjną. Dowódca dywizjonu kmdr por. Piotr SIKORA  wraz z dowódcą okrętu ORP „KORMORAN” kmdr ppor. Michałem DZIUGANEM przedstawili możliwości taktyczno-techniczne, nowoczesne systemy, urządzenia i wyposażenie okrętu. Obecność kadry zawodowej Biura była okazją do wymiany informacji, doświadczeń oraz omówienia przyszłych płaszczyzn współpracy pomiędzy BHMW
a 13dTR.

 

Gdynia 2018-01-08 11:34
NOWY SZEF ODDZIAŁU HYDROGRAFICZNEGO

W dniu 08.01.2018 r. Szef BHMW wraz z kadrą i pracownikami wojska powitał kmdr Witolda STASIAKA, który objął obowiązki szefa Oddziału Hydrograficznego BHMW. W uroczystości uczestniczył również dowódca dZHMW kmdr Marek CZARNECKI.

Kmdr Witold STASIAK służbę wojskową rozpoczął w 1992 roku jako słuchacz podchorąży w AMW. Po 5 latach nauki i służby został skierowany na dZHMW na okręt hydrograficzny ORP,,Heweliusz" gdzie przez kilka lat pełnił szereg stanowisk związanych z hydrografią - hydrologa, starszego oficera do szefa pionu hydrograficznego włącznie. W 2003 roku został skierowany na międzynarodowy kurs hydrograficzny do Gulf Port w USA. Po powrocie do kraju kolejne 3 lata spędził na okręcie i w 2007 roku objął obowiązki szefa sekcji, a następnie szefa pionu pomiarów hydrograrficznych w sztabie dywizjonu, na którym to stanowisku koordynował wszystkie prace jakie wykonywały okręty i motorówki hydrograficzne.

 
Poleć tę stronę znajomemu
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących BHMW udziela Rzecznik Prasowy BHMW.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.