Untitled Document
BHMWEnglish version
Instytucje i jednostki wojskowe
Administracja morska
Instytucje i służby hydrograficzne
Inne
Untitled Document
Informacje
WŻ do pobrania
 

WIADOMOŚCI ŻEGLARSKIE

„Wiadomości Żeglarskie” – to publikacja nautyczna wydawana przez BHMW w układzie cotygodniowym. Każdy nowy zeszyt ukazuje się w piątek i zawiera wszelkie informacje mające wpływ na bezpieczeństwo żeglugi w akwenach morskich pozostających w obszarze zainteresowania Marynarki Wojennej RP oraz powiązanych z morskimi mapami nawigacyjnymi i wydawnictwami nautycznymi BHMW. Wszystkie informacje zamieszczane w danym zeszycie WŻ są przekazywane do drukarni na 3 dni przed datą druku i rozpowszechnienia. Wyróżnia się 3 typy wiadomości: „stałe” – oznaczane wyłącznie liczbą bez oznaczeń np. 123, „czasowe” – noszące oprócz numeru literkę T np. 154(T) oraz „planowane” – posiadające oprócz numeru literkę P np. 253(P).

Każdy zeszyt WŻ wydawany przez BHMW posiada strukturę danych pozwalającą na szybkie uzyskanie informacji odniesionych do map morskich i wydawnictw nautycznych BHMW. Na stronie 3 przedstawia się w formie tabelarycznej wykaz map wraz z numerami odpowiednich wiadomości im przypisanych oraz wykaz nazw wydawnictw nautycznych BHMW, dla których opracowano korekty w postaci tzw. wklejek. W dalszej części WŻ zamieszane są informacje dotyczące korekt morskich map nawigacyjnych. Informacje bazujące na polskich źródłach są poprzedzane gwiazdką i są tłumaczone na język angielski. Pozostałe, uzyskiwane na podstawie analizy źródeł zagranicznych (głównie publikacji nautycznych i map, dodatkowo na drodze bezpośredniej wymiany informacji – telefon, fax, e-mail) przedstawiane są wyłącznie w języku polskim. W przypadku konieczności wprowadzenia korekty do wydawnictw nautycznych BHMW w danym zeszycie WŻ pojawia się informacja w dziale „Korekta do Spisu Świateł” przedstawiana na jednostronnie zadrukowanej stronie, co ma umożliwić ewentualne jej rozcięcie i wklejenie w odpowiednim miejscu danego wydawnictwa nautycznego (w zależności od typu nakazanej czynności – skreślić, zmienić, dopisać itp.).

W celu przyspieszenia obiegu informacji nautycznej zawartej w danym zeszycie WŻ możliwe jest uzyskanie dostępu do elektronicznej wersji WŻ w formie pliku PDF na stronie BHMW w zakładce Produkty/WŻ do pobrania.wiadomości żeglarskie | locja | spis świateł i sygnałów nawigacyjnych | spis radiostacji nautycznych | Rozpowszechnianie Morskich Informacji Bezpieczeństwa w Polskiej Strefie Odpowiedzialności | int1 - znaki, skróty, terminologia | katalog map morskich i publikacji nautycznych | oznakowanie nawigacyjne - system iala
 
Poleć tę stronę znajomemu
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących BHMW udziela Rzecznik Prasowy BHMW.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.