Untitled Document
BHMWEnglish version
Instytucje i jednostki wojskowe
Administracja morska
Instytucje i służby hydrograficzne
Inne
Untitled Document
Informacje
WŻ do pobrania
 

SPIS RADIOSTACJI NAUTYCZNYCH

Spis Radiostacji Nautycznych wydawany przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej składa się z trzech części.

W części I oznaczonej numerem 531 zawarto informacje dotyczące stacji DGPS, AIS, radiowej służby czasu oraz faksymile i klucze do szyfrowania obserwacji meteo-hydrologicznych.

W części II oznaczonej numerem 532 umieszczono informacje dotyczące służb pracujących dla potrzeb żeglugi na torach wodnych i w rejonach podejść do portów oraz VTS i UKF.

W części III oznaczonej numerem 533 umieszczono informacje dotyczące morskich stacji radiowych, ostrzeżeń nawigacyjnych, ratownictwa, poszukiwania i GMDSS oraz komunikatów meteorologicznych.

Treść publikacji opracowano na podstawie materiałów własnych, uaktualnionego wydania z roku 2010 i aktualnych wydawnictw zagranicznych. Niektóre zagadnienia zilustrowano mapkami. Podstawą do uaktualnienia niniejszego tomu są „Korekty do Spisu Radiostacji Nautycznych” wydawane jako wkładki do „Wiadomości Żeglarskich” publikowanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej prosi zainteresowanych o nadsyłanie wiadomości o zauważonych zmianach w pracy urządzeń radiokomunikacyjnych i oznakowania radionawigacyjnego objętych Spisem oraz innych informacji, które mogą uzupełnić i wzbogacić treść tego wydawnictwa.


Korespondencję należy kierować pod adres:

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej , 81–301 Gdynia 1, Jana z Kolna 8 B

Telefon: +48 58 626 62 08
Fax: +48 58 626 62 03
+48 58 626 32 83
E-mail: bhmw@mw.mil.pl
Internet: http://bhmw.mw.mil.pl
wiadomości żeglarskie | locja | spis świateł i sygnałów nawigacyjnych | spis radiostacji nautycznych | Rozpowszechnianie Morskich Informacji Bezpieczeństwa w Polskiej Strefie Odpowiedzialności | int1 - znaki, skróty, terminologia | katalog map morskich i publikacji nautycznych | oznakowanie nawigacyjne - system iala
 
Poleć tę stronę znajomemu
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących BHMW udziela Rzecznik Prasowy BHMW.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.