Untitled Document
BHMWEnglish version
Instytucje i jednostki wojskowe
Administracja morska
Instytucje i służby hydrograficzne
Inne
Untitled Document
 
KTO JEST KIM W BHMW

ODDZIAŁ HYDROGRAFICZNY
BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ

Oddział Hydrograficzny (OH) organizacyjnie znajduje się w strukturze Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (BHMW) oraz składa się z Wydziału Zabezpieczenia Nawigacyjno - Hydrograficznego oraz Wydziału Opracowań Numerycznych.

Oddział Hydrograficzny nadzoruje planowanie, organizowanie i prowadzenie prac hydrograficznych i geodezyjnych, wykonywanych przez jednostki Służby Hydrograficznej w portach i na wybrzeżu, dla celów kartograficznych oraz zabezpieczenia zadań wykonywanych przez siły MW RP.

  - Prowadzi bieżącą analizę i weryfikację wszelkich dostępnych materiałów batymetrycznych na podstawie których
    opracowuje warstwy batymetryczne dla potrzeb kartograficznych i wydawnictw specjalnych.

  - Utrzymuje archiwum danych batymetrycznych, które jest podstawą do porównań i weryfikacji napływających
    materiałów oraz dodatkowej kontroli jakości przekazywanych do BHMW danych.

  - Opracowuje Elektroniczne Mapy Nawigacyjne (ENC).

  - Opracowuje Dodatkowe Warstwy Wojskowe (AML). 
Poleć tę stronę znajomemu
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących BHMW udziela Rzecznik Prasowy BHMW.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.