Untitled Document
BHMWEnglish version
Instytucje i jednostki wojskowe
Administracja morska
Instytucje i służby hydrograficzne
Inne
Untitled Document
 

KALENDARIUM (od 1995)

1995

kwiecień ORP "ARCTOWSKI" wyposażono w hydrograficzny system zbierania i analizy danych "Homar", wykonany według koncepcji przygotowanej przez BHMW.
26-29 kwiecień Pobyt amerykańskiego okrętu hydrograficznego USNS "KANE"w Gdyni. Wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i amerykańskimi hydrografami. Wizyta delegacji Służby Oceanograficznej US Navy w BHMW
08-18 maja Udział delegacji BHMW (kmdr W. Kierzkowski, kmdr por. Z. Szymczak) w konferencji użytkowników Intergraph w USA oraz rozmowy robocze w siedzibie DMA.
16-19 czerwca Wizyta duńskich okrętów hydrograficznych: „Gribben” (P-558), SKA-15, SKA-16 w Gdyni.
19-21 września Obrady VI Konferencji BSHC w Gdyni; szef BHMW wybrany na dwuletnią kadencję jako przewodniczący BSHC; Wizyta prezydenta IHO, kontradmirała Christiana Andreasena; wizyta rosyjskiego okrętu hydrograficznego „Sibiriakow” w Gdyni
26-29 czerwca Wizyta w BHMW szefa Hydrografii UK kontradmirała N.R. Essenhigh
11-13 lipca Wizyta robocza delegacji DMA w Gdyni.
sierpień Reorganizacja BHMW – wydzielenie ze składu Sztabu MW RP; nowy etat BHMW, remont i zagospodarowanie nowej siedziby.
9-12 października Wizyta delegacji BHMW (kmdr W. Kierzkowski, kmdrpor. H. NITNER, kmdr ppor. A. Kowalski) w Oddziale Geofizyki Marynarki Wojennej Niemiec oraz w Federalnym Urzędzie Żeglugi i Hydrografii Niemiec w Hamburgu.
14-17 listopada Delegacja BHMW (kmdr W. Kierzkowski, kmdr Z. Szymczak, kpt. mar. D. Grabiec) złożyła wizytę w Służbie Hydrograficznej i Oceanograficznej Sił Morskich Francji.

1996

30-31 maja Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, minister Henryk Dobrzański, szef Sztabu Generalnego gen. broni Tadeusz Wilecki, po wizycie na poligonie Ustka, gościli na pokładzie ORP „Heweliusz”; przejście okrętu z gośćmi do Gdyni.
26-27 czerwca Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. H. Nitner) w drugim spotkaniu Komitetu Doradczego (AC) RENC/NE w Stavanger.
14-26 lipca Rejs ORP "ARCTOWSKI" do Zeebrugge i udział w obchodach rocznicy powstania Królewskiej  Marynarki Wojennej Belgii.
lipiec Wizyta delegacji DMA w Gdyni – ustalanie zasad współpracy.
26-29 sierpnia Rewizyta przedstawicieli Niemieckiej Służby Geofizycznej MW.

1997

23-27 lutego Delegacja BHMW (kmdr W. Kierzkowski, kmdr por. Z.Szymczak) w Amerykańskiej Służbie Oceanograficznej Naval Oceanographic Office, Nowy Orlean.
14-25 kwietnia Udział delegacji BHMW (kmdr W. Kierzkowski, kmdr ppor. A. Kowalski) w XV Konferencji IHO w Monako.
kwiecień ORP "HEWELIUSZ"  wyposażono w hydrograficzny system zbierania i analizy danych "Homar". W dZH rozpoczęto wdrażanie radionawigacyjnego systemu pozycyjnego "Jemiołuszka".
4-11 maja Rejs ORP "ARCTOWSKI"  do Kopenhagi, połączony z wizyta szefa BHMW w Królewskiej Duńskiej Służbie Hydrograficznej.
1-6 czerwca VII Konferencji BSHC w Norrköping; szef BHMW przewodniczy obradom.
26 czerwca Wizyta w BHMW Dyrektora IHO, pana Adama KERR.
26-27 czerwca Wizyta dowódcy Amerykańskiej Służby Oceanograficznej, komandora Dietera RUDOLPH, w Gdyni.
31 lipca
-
1 sierpnia
Wizyta delegacji DMA w BHMW - zapoznanie się strony amerykańskiej z proponowana przez BHMW koncepcją budowy numerycznej bazy danych dla map cyfrowych. Akceptacja projektu spowodowała rozpoczęcie procedur kontraktowania sprzętu i oprogramowania w ramach tzw. Inicjatywy Warszawskiej.
sierpnia Rejs ORP „Arctowski” do Antwerpii (Belgia) i Den Helder (Holandia), w ramach obchodów setnej rocznicy rozpoczęcia wyprawy antarktycznej belgijskiego statku badawczego „Belgica” w Antwerpii (prof. Henryk Arctowski i A. Dobrowolski), z udziałem delegacji BHMW i PAN. W Holandii wizyta szefa BHMW w Służbie Hydrograficznej Holandii.
20–22 sierpnia Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. Nitner) w 4. spotkaniu AC RENC/NE w Helsinkach.
31 października Podpisanie przez szefa BHMW „Porozumienia o współpracy w ramach RENC Europy Północnej”.
listopad Opracowanie w BHMW KONCEPCJI SYSTEMU NUMERYCZNEJ BAZY DANYCH HYDROGRAFICZNYCH, jako podstawy do ostatecznej budowy systemu Bazy Danych Hydrograficznych

1998

styczeń Rozpoczęto opracowywanie "Wiadomości Żeglarskich" w wersji polsko-angielskiej.
14-19 marca Udział przedstawicieli BHMW (kmdr por. H. Nitner, kmdr por. M. Szarf ) w 5. spotkaniu AC RENC/NE w Breście.
24-26 marca Robocza wizyta przedstawicieli Amerykańskiej Służby Oceanograficznej w Gdyni.
20-23 maja Wizyta szwedzkiego okrętu hydrograficznego, rozmowy o współpracy dwustronnej ze Szwedzką Służbą Hydrograficzną.
26-29 czerwca Wizyta zespołu okrętów Królestwa Holandii w MW (w tym: okręt hydrograficzny HNLMS Tydeman).
14-15 września Wizyta delegacji NIMA (dawniej DMA) w BHMW – ustalenie specyfikacji dostaw sprzętu i oprogramowania w ramach I etapu.
26-29 września Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. H. Nitner) w 6. AC RENC/NE w Lizbonie
grudzień Dostawa sprzętu w ramach Inicjatywy Warszawskiej, rozpoczęcie adaptacji pomieszczeń BHMW dla potrzeb tworzonej Numerycznej Bazy Danych Hydrograficznych i budowa sieci komputerowej. Pierwsze dostawy sprzętu.

1999

23 stycznia Zakończono proces transformacji map morskich na system WGS - 84 polskiej  strefy Bałtyku Południowego.
5-13 lutego Wizyta przedstawicieli BHMW (kmdr W. Kierzkowski, kmdr Z. Szymczak) w Portugalii, z delegacją Służby Topograficznej WP.
24 lutego Wizyta w MW RP przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, posła Bronisława Komorowskiego, prezentacja BHMW - struktura i główne zadania Biura oraz nowo uruchamiane urządzenia w Oddziale Hydrograficznym
luty Dostawa oprogramowania firmy CARIS Systemu Informacji Geograficznej (GIS), początek szkolenia personelu.
12 marca Przystąpienie Polski do NATO. Kontynuacja wdrażania standardów NATO w służbie hydrograficznej.
9-12 marca Wizyta przedstawicieli BHMW (kmdr W. Kierzkowski, kmdr Z. Szymczak, kmdr ppor. P. Urbański) w Taunton, podpisanie porozumienia z Biurem Hydrograficznym Wielkiej Brytanii (UKHO)
24-30 kwietnia Udział przedstawicieli BHMW (kmdr por. H. Nitner, kmdr por. M. Szarf) w 7. spotkaniu AC RENC/NE w Stavanger, połączonym z uroczystym otwarciem Serwisu RENC (PRIMAR)
2-9 maja Udział przedstawicieli BHMW (kmdr J. Moczulewski, kmdr por. M. Szarf) w 34. spotkaniu MILOC w Paryżu.
16-18 maja Wizyta przedstawicieli NIMA w BHMW.
17 maja–05 czerwca Rejs nawigacyjno-szkoleniowy ORP „Heweliusz”, połączony z wizytą w Służbie Hydrograficznej Francji w Breście oraz Navy Chatham Days w Chatham; udział delegacji BHMW (kmdr por. Nitner, kmdr por. Waligóra, kpt.mar. Lipiński).
22-26 maja Wizyta delegacji BHMW (kmdr W.Kierzkowski, kmdr ppor. S.Pietrzak, kpt.mar. P.Woźniak) w siedzibie Służby Hydrograficznej Holandii w Hadze
14-16 czerwca Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. M. Szarf) w NGC w Brukseli.
15-17 czerwca Uczestnictwo delegacji BHMW w obradach VIII Konferencji Bałtyckiej Komisji Hydrograficznej w Helsinkach.
22-29 czerwca Rejs nawigacyjno-szkoleniowy ORP „Heweliusz” na Zatokę Botnicką.
15-18 sierpnia Wizyta przedstawicieli BHMW (kmdr J. Moczulewski, kpt.mar. Gimiński) w Glucksburgu – Oddział Geofizyki Dowództwa Floty Niemiec.
18-27 września Wizyta przedstawicieli BHMW (kmdr W. Kierzkowski, kmdr Z. Szymczak) w Konferencji Hydrograficznej CARIS w Kanadzie
19-26 październik Rejs nawigacyjno-szkoleniowy ORP „Heweliusz”, z oficerami nawigacyjnymi MW (z wejściem do Szczecina, Świnoujścia i Helu). Wizyta Prezydenta Niemieckiego Federalnego Urzędu Żeglugi i Hydrografii oraz rozmowy robocze w Szczecinie
grudzień Sporządzenie pierwszych komórek danych dla elektronicznej mapy nawigacyjnej. Rozbudowa sieci komputerowej na pozostałe obiekty biura. Rozpoczęcie realizacji Systemu Zobrazowania Map Elektronicznych i Wspomagania Nawigacji według koncepcji BHMW.

2000

19-22 lutego Obchody 80. lecia Polskiej Służby Hydrograficznej. Uroczyste seminarium w Klubie Garnizonowym na Oksywiu.
20-25 marca Udział przedstawicieli BHMW (kmdr W. Kierzkowski, kmdr por. A. Kowalski) w II Nadzwyczajnej Konferencji IHO w Monako.
5-7 kwietnia Spotkanie robocze z przedstawicielami NIMA w siedzibie BHMW
9-19 maja Rejs specjalny ORP „Kopernik”, z ekipą Uniwersytetu Gdańskiego na Zatokę Gdańską.
21 maja - 7 czerwca Rejs nawigacyjno-szkoleniowy ORP „Arctowski”, połączony z udziałem w Festival in the Port w Antwerpii oraz wizytą w Służbie Hydrograficznej Norwegii i Centrum Mapy Elektronicznej PRIMAR, Stavanger; udział delegacji BHMW (kmdr por. Nitner, kmdr ppor. S. Pietrzak, kpt.mar. W. Piotrowski).
17-23 czerwca Udział przedstawicieli BHMW (kmdr por. H. Nitner, kmdr por. M. Szarf, kmdr ppor. S. Pietrzak) w 9. spotkaniu AC Europejskiego RENC w Kopenhadze oraz wizyta delegacji w Służbie Kartograficznej Danii (KMS).
23-30 czerwca Rejs nawigacyjno - hydrograficzny ORP "Heweliusz" na Zatokę Ryską i Fińską oraz do portów polskiego wybrzeża.
14 lipca Wydanie pierwszej serii atlasów map z przewodnikiem dla małych jednostek wspólnie z Biurem Hydrograficznym Niemiec (BSH).
26-29 września Wizyta delegacji Służby Hydrograficznej Republiki Litwy w BHMW.
29-30 września Wizyta delegacji wojskowej Instytutu Geograficznego Ministerstwa Obrony Portugalii w BHMW.
18-19 października 10. spotkanie Komitetu Doradczego Europejskiego RENC w Gdyni. Wizyta Dyrektora IHO, pana Adama KERR w BHMW
21-28 października Wizyta delegacji BHMW (kmdr Nitner, kmdr por. Szarf, kmdr por. Kowalski, kmdr ppor. Pietrzak) w UKHO w Taunton, dywizjonie Hydrograficznym i Szkole Hydrograficznej w Plymouth, UKHO w Taunton, Biurze Meteorologiczno-Oceanograficznym w Northwood
10-12 listopada Wizyta robocza w BHMW przedstawiciela Biura Hydrograficznego Niemiec

2001

luty Uruchomienie w Oddziale Kartograficznym pełnej linii technologicznej wytwarzania materiałów  reprodukcyjnych do druku map w oparciu o dane z systemu CARIS GIS.
24-28 marca Udział delegacji BHMW (kmdr Nitner, kmdr por. Szarf,) w 11. spotkaniu Komitetu Doradczego Europejskiego RENC w Paryżu.
01-05 maja Spotkanie robocze w siedzibie BHMW z delegacją NIMA
07-11 maja 36. spotkania Grupy Głównej NATO MILOC, dotyczącej oceanografii  wojskowej w Gdyni.
01-11 czerwca Rejs ORP "Heweliusz" z delegacją Biura na IX Konferencję Komisji Hydrograficznej Morza  Bałtyckiego w Tallinie, połączony z wizytą szefa BHMW w Służbie Hydrograficznej Finlandii w Helsinkach.
28-30 czerwca BHMW wystawcą Międzynarodowych Bałtyckich Targów Militarnych "Balt - Military - EXPO" oraz Ratownictwa i Bezpieczeństwa "Safety" w Centrum Targowym w Gdańsku.
26 lipca 75. rocznica przystąpienia Polski do Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej. Uroczysta   Konferencja w Klubie Garnizonowym na Oksywiu.
20-21 września Udział przedstawicieli BHMW (kmdr H. Nitner, kmdr por. M. Szarf) w 12. spotkaniu AC Europejskiego RENC w Atenach
10-15 listopada Wizyta delegacji BHMW w Służbie Hydrograficznej Grecji.
26-29 listopada Udział w Nadzwyczajnym Spotkaniu Komitetu Doradczego Europejskiego RENC w Londynie; podjęcie decyzji o podziale PRIMAR.

2002

17 stycznia Wizyta Głównego Dyrektora Służby Hydrograficznej Kanady w BHMW.
luty / marzec ORP "HEWELIUSZ" uczestniczy w ćwiczeniach sił morskich NATO STRONG RESOLVE.
2–4 czerwca ORP "ARCTOWSKI" uczestniczy w Chacham Navy Days
24-29 czerwca Udział przedstawiciela BHMW (kmdr H. Nitner) w Konferencji Geograficznej NATO w Brukseli.
1 lipca Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej rozpoczyna funkcjonowanie w oparciu o nowe dokumenty etatowe.
18 września Przedstawiciel BHMW (kmdr Cz. DYRCZ) uczestniczy w Nadzwyczajnej Konferencji BSHC, poświęconej organizacji Bałtyckiego Systemu Tras Żeglugowych i Torów Wodnych zgodnych z HELCOM w Norrköping w Szwecji.
3 października Zmiany personalne na kluczowych stanowiskach BHMW - Szefem BHMW zostaje kmdr Czesław DYRCZ, zastępcą szefa BHMW kmdr Mirosław POŁKA, szefem Oddziału Informacji Nautycznej kmdr por. Wiesław BIELIŃSKI, zaś dowódcą Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego kmdr por. Andrzej KOWALSKI.
21 października Szef BHMW uczestniczy w 2. Spotkaniu Doradczego Komitetu PRIMAR-Stavanger w Kopenhadze.
18 grudnia Powołanie Grupy Roboczej WRAKI, której głównym celem utworzenie krajowego systemu wymiany informacji o wrakach. Uczestniczą instytucje: Urzędy Morskie, Centralne Muzeum Morskie, Instytut Morski w Gdańsku, Akademia Marynarki Wojennej oraz BHMW

2003

3 stycznia Były, wieloletni szef BHMW kmdr Władysław KIERZKOWSKI odchodzi do rezerwy.
21 marca Udział szefa BHMW w 3. Spotkaniu Komitetu Doradczego PRIMAR-Stavanger, w Rydze (Łotwa).
14-16 kwietnia Udział szefa BHMW w konferencji zorganizowanej w 100. rocznicę powstania Komitetu IHO ds. Oceanicznych Map Batymetrycznych (GEBCO), w Monako.
04-09 maja Praktyka oficerów służby oceanograficznej (kmdr por. A. Dolecki, kpt. M. Gasiewicz) w Służbie Geofizycznej Niemiec, Rostok
19-12 maja Udział przedstawicieli BHMW (kmdr Cz. Dyrcz, kmdr por. A. Dolecki) w 38. spotkaniu NATO MILOC Main Group
12 czerwca Powołanie wspólnego z administracją morską Zespołu ds. Hydrograficznych (HYDRO). Głównym zadaniem zespołu jest ustalenie jednolitych wymagań i standardów do planowania, wykonywania i opracowywania pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich, a także kryteriów oceny i weryfikacji materiałów hydrograficznych.
17 czerwca BHMW zawarło umowę z firmą Simrad-Kongsberg z Norwegii na dostawę echosondy wielowiązkowej, z przeznaczeniem na ORP Arctowski.
16-20 czerwca Udział przedstawiciela BHMW (kmdr H. NITNER) w Konferencji Geograficznej NATO w Brukseli.
08-09 lipca Wizyta delegacji NIMA w BHMW, dla omówienie dotychczasowej realizacji kontraktu na dostawę sprzętu komputerowego i systemu oprogramowania hydrograficznego CARIS.
08 sierpnia BHMW zawarło umowę z firmą SEABED na dostawę systemu nawigacji podwodnej.
02-05 września Udział przedstawiciela BHMW ( kmdr M. Szarf ) w X Konferencji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego, w Sankt Petersburgu.
08-10 września Szef BHMW kmdr Czesław Dyrcz uczestniczył w 3. Spotkaniu Hydrograficznego Komitetu Antarktycznego IHO w Monako.
30 września Narada w Urzędzie Morskim w Gdyni na temat "Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi".
02 -03 października Szef BHMW kmdr Czesław Dyrcz uczestniczył w 4. Spotkaniu Komitetu Doradczego PRIMAR-Stavanger, w Paryżu.
29-31 września Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. A. Dolecki) w spotkaniu grupy roboczej MILOC, w Kadyksie (Hiszpania).
09-12 grudnia Udział przedstawicieli BHMW (kmdr H. Nitner, kmdr por. S. Pietrzak) w spotkaniu Grupy Hydrograficznej NATO (AHHWG) w Taunton, oraz w sympozjum REP w Exeter, UK.
grudzień Zakończenie zadeklarowanego pokrycia komórek ENC w standardzie S-57 dla serwisu PRIMAR-Stavanger.

2004

06 lutego Spotkanie zespołu HYDRO w Szczecinie.
13 lutego Narada w sprawie wykorzystania na okrętach systemów zobrazownia map elektronicznych, połączona z prezentacja sprzętu.
19 lutego Sympozjum z okazji 84. rocznicy powstania Służby Hydrograficznej Marynarki Wojennej.
marzec Wyjście ORP „HEWELIUSZ” na morze (testowanie ROV, wrak Wła-90, torpeda).
15-19 marca Udział przedstawiciela BHMW (kmdr H. Nitner) w Konferencji i Wystawie Oceanology International’04 w Londynie.
14-15 maja Udział przedstawicieli BHMW (kmdr H. NITNER, kmdr por. S. Pietrzak) w spotkaniu AHHWG w Bergen.
czerwiec Pomiary ORP „HEWELIUSZ” na morzu – weryfikacja wraków.
czerwiec Pomiary ORP „ARCTOWSKI” na morzu – sondaż tras HELCOM.
05-09 lipca Udział przedstawiciela BHMW (kmdr H. NITNER) w obradach 50. spotkania Komitetu Bezpieczeństwa Żeglugi (NAV) IMO, w ramach delegacji polskiej administracji morskiej, w Londynie.
16-17 września Wizyta przedstawicieli NGA (National Geospatial-Intelligence Agency, dawniej NIMA) w BHMW – podsumowanie. dotychczasowej współpracy, prezentacja dokonań BHMW
12 października podpisanie porozumienia z Wydziałem Nawigacji Akademii Morskiej w Gdyni;
15 października W związku z wyznaczeniem na kolejne stanowisko służbowe, w dniu 15.10.2004, kmdr Czesław Dyrcz zdaje obowiązki Szefa BHMW. Do chwili wyznaczenia nowego Szefa BHMW, jego obowiązki pełni kmdr Mirosław Połka.
19-22 października Wyjazd oficerów BHMW(kmdr H. NITNER, kmdr por. S. Pietrzak) do La Spezia na 1. spotkanie MGWG (Maritime Geospatial Working Group, dawniej AHHWG)
02 grudnia Spotkanie GR-WRAKI w siedzibie BHMW
16 grudnia Odprawa koordynacyjno-zadaniowa Służby Hydrograficznej MW na 2005 rok.
17 grudnia Posiedzenie sekcji prawnej Zespołu HYDRO w Słupsku

2005

2 stycznia
Przeniesienie Oddziału Informacji Nautycznej do siedziby BHMW przy ulicy Jana z Kolna 8.
16 lutego
Kmdr Piotr Pernaczyński został wyznaczony na stanowisko szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
17 lutego
Ukazał się pierwszy numer „Przeglądu Hydrograficznego”
18 lutego
Uroczyste sympozjum z okazji 85. rocznicy utworzenia Polskiej Służby Hydrograficznej.
08 – 10
marca
Spotkanie Grupy Roboczej ds. Morskiej Informacji Geoprzestrzennej (GMWG – Geospatial Maritime Working Group), w Hensingør (Dania). BHMW reprezentowali: kmdr H. Nitner, kmdr por. S. Pietrzak.
12 – 17
kwietnia
Udział delegacji BHMW – kmdr Piotr Pernaczyński, kmdr H. Nitner, kmdr W. Bieliński w III Nadzwyczajnej Konferencji Hydrograficznej w Monako.
czerwiec
Udział delegacji BHMW - kmdr P. Pernaczyński, kmdr H. Nitner, kmdr
W. Bieliński w XI Konferencji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego w Rydze.
6 – 10
czerwca
51. spotkanie Podkomitetu Nawigacji IMO w Londynie; udział kmdr
A. Kowalskiego w ramach delegacji polskiej administracji morskiej.
19 – 25
czerwca
Wizyta delegacji niemieckiej służby METOC w BHMW (dr Gerhard Schmager – Geoinformation Division German Naval Office i Lutz-Martin Hubrich - CINCGERFLEET .
25 czerwca
Podczas obchodów Dni Morza szefowi BHMW wręczono Medal Eugeniusza Kwiatkowskiego.
27 – 30
czerwca
Udział przedstawiciela BHMW (kmdr H. Nitner) w Konferencji Geograficznej NATO w Brukseli.
30 czerwca
Zakończenie służby wojskowej przez kmdr Mirosława Połkę – zastępcę szefa BHMW.
01 – 02
września
Obrady Komitetu Doradczego PRIMAR-Stavanger (PSAC Primar-Stavanger Advisory Committee) w Tallinie, z udziałem kmdr P. Pernaczyńskiego i kmdr H. Nitnera.
październik
Rozpoczęcie produkcji Dodatkowych Warstw Wojskowych (AML) w Oddziale Hydrograficznym BHMW.
17 – 22 października
Udział oficerów BHMW (kmdr por. S. Pietrzak, kmdr ppor. M. Szatan) w 4. spotkaniu GMWG (Geospatial Maritime Working Group, dawniej AHHWG) w Rostoku.
19 – 22 października
Udział kmdr Bielińskiego w rozmowach międzyrządowych w Moskwie na temat zapobiegania incydentom poza morzem terytorialnym.
22 – 30
października
Udział delegacji BHMW – kmdr Janusz Moczulewski, kmdr por. A. Dolecki w 40 grupie głównej MILOC i 36 podgrupie MILOC w Victoria, Kanada.
26 – 28
października
Reprezentanci BHMW – kmdr ppor. Piotr Sobolewski, Pani Beata Wojewska, Pani Anna Maślak zdobyli 2 złote i 2 srebrne medale w Mistrzostwach WP w biegach na radioorientację.
7 – 10
listopada
Seminarium IHO w Rostoku na temat „Rola Służb Hydrograficznych w zapewnieniu danych geoprzestrzennych i planowaniu infrastruktury”. Polskę reprezentowali: kmdr H. Nitner (BHMW), kmdr T. Dąbrowski (AMW).

2006

31 stycznia W BHMW służbę wojskową zakończyli: kmdr Janusz Moczulewski, kmdr por. Mirosław Kątny, mł.chor.szt. Andrzej Frydrychiewicz, mł.chor.szt. Mirosław Skoczka, st.chor.szt. Jerzy Strzelecki
1 lutego Awansowano do stopnia komandora porucznika i wyznaczono na stanowiska: kmdr por. Sławomir Lipiński – szef Wydziału Zabezpieczenia Nawigacyjno-Hydrograficznego, kmdr por. Radosław Magierek – szef Wydziału Organizacji i Planowania kmdr por. Adam Sobków – szef Wydziału Zaopatrzenia
2 – 3 lutego 9. spotkanie Komitetu Doradczego Centrum Mapy Elektronicznej PRIMAR-Stavanger w Gdyni

2007

styczeń Nawiązanie współpracy z IMGW Morski Oddział w Gdyni w zakresie pozyskiwania informacji oceanograficznych dla potrzeb SZ RP
19 – 23.03 ORP „Heweliusz” odbył rejs naukowo-badawczy w rejon Bałtyku Południowego. Celem rejsu było zbieranie danych środowiskowych do oceanograficznej bazy danych BHMW oraz materiałów do opracowania nowego wydania Locji 502.
W rejsie wzięli udział przedstawiciele BHMW, COM oraz dZH MW.
19 – 24.03 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr H. Nitner, kmdr por. S. Pietrzak) w 6. spotkaniu GMWG NATO w Sztokholmie.
21 – 23.03 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr L. Kilarowicz) w szkoleniu specjalistów służb meteorologicznych i hydrologicznych RSZ nt. „Organizacja zabezpieczenia METOC SZ RO oraz procedury zabezpieczenia sił NATO” w Kiekrzu.
25 – 27.04 Udział przedstawiciel BHMW (kmdr por. S. Pietrzak) w spotkaniu roboczym dot. projektu Web Maps Service (WMS) dla Elektronicznych Map Cyfrowych (ENC)
w Stavanger (Norwegia).
05 – 10.05 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. A. Dolecki) w obradach 42 grupy NATO MILOC w Konstancji (Rumunia).
07 – 11.05 Udział delegacji BHMW (kmdr P. Pernaczyński, kmdr H. Nitner) w obradach XVII Międzynarodowej Konferencji Hydrograficznej w Monako.
22 – 24.05 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr L. Kilarowicz) w VI European Acoustic Association (EAA) International Symposium on Hydroacustics, Ustka
29.05 – 01.06 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. S. Pietrzak) w VI spotkaniu Grupy Technicznej Regionalnego Centrum Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej PRIMAR–STAVANGER i V połączonego spotkania Grup Technicznych Regionalnych Centrów ENC PIMAR–STAVANGER i IC–ENC, Tauton (UK).
11 – 15.06 Udział delegacji BHMW (kmdr P. Pernaczyński, kmdr W. Bieliński) w obradach Konferencji Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego (BSHC) w Kłajpedzie.
21.06 Obchody Drugiego Światowego Dnia Hydrografii w Polsce – sesja hydrograficzna w ramach 7. Międzynarodowego Sympozjum TRANSNAV’07 Akademii Morskiej w Gdyni oraz Drugi Zjazd Hydrografów Morskich.
25 – 29.06 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr H. Nitner) w Konferencji Geoprzestrzennej NATO w Brukseli.
10.07 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr L. Kilarowicz) w Komisji Bezpieczeństwa Lotów MW.
18 – 20.07 ORP „Heweliusz” przeprowadził pomiary hydrologiczne na Zatoce Gdańskiej dla potrzeb oceanograficznej bazy danych środowiskowych utrzymywanej przez BHMW.
25.08 – 02.09 Udział specjalistów BHMW (kmdr ppor. M. Szatan), dZH (kmdr ppor. W. Stasiak) oraz AMW (kmdr por. D. Grabiec) w akcji poszukiwawczo – ratowniczej po przejściu „białego szkwału” nad jeziorami mazurskimi, w dniu 21 sierpnia.
26 – 27.09 Udział szefa BHMW w spotkaniu Komitetu Doradczego PRIMAR–Stavanger (PSAC) w Splicie (Chorwacja).
02 – 05.10 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. A. Dolecki) w obradach 43. grupy NATO MILOC w Brukseli (Belgia).
10.10 Wizyta przedstawicieli Biura Hydrograficznego Wielkiej Brytanii (UKHO) w BHMW – rozmowy w sprawie wymiany danych środowiskowych i wojny minowej.
16 – 18.10 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr ppor. D. Tomczak) w spotkaniu VIII grupy roboczej „Geospatial Maritime Working Group” (GMWG w Hadze (Holandia).
18.10 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr L. Kilarowicz) w odprawie koordynacyjnej
z kierowniczą kadrą Służby Hydrometeorologicznej SZ RP w Warszawie.
04 – 10.11 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr H. Nitner) w 19. spotkaniu CHRIS i 3. ECDIS Stakeholders Forum w Rotterdamie.
28.11 Wdrożenie w Oddziale Oceanograficzno–Meteorologicznym BHMW systemu informatycznego „System przetwarzania i wymiany danych z Oceanograficznej Bazy Danych BHMW – FALA 97”.

2008

02.01 W 8 FOW, w ramach inauguracji roku szkoleniowego 2008, wykład na temat. „Służba hydrograficzna w zabezpieczeniu działań MW RP. Rozpowszechnianie
i wykorzystywanie morskiej informacji geoprzestrzennej w działaniach sił MW”, wygłosił kmdr H. Nitner, zastępca szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.
15.01 Na trzech okrętach 12. Dywizjonu Trałowców (ORP „Dąbie”, ORP „Sarbsko”, ORP „Necko”) we współpracy ze specjalistami BHMW rozpoczęto testowanie okrętowych systemów map elektronicznych WECDIS. Testy praktyczne zakończono w maju.
21-22.01 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. S. Pietrzak) w spotkaniu grupy roboczej ds. Harmonizacji ENC na Bałtyku, w Kopenhadze.
11-13.03 Konferencja i Wystawa Oceanology International’08 w Londynie; udział delegacji BHMW (kmdr P. Pernaczyński, kmdr H. Nitner).
16-19.03 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr H. Nitner, kmdr por. S. Pietrzak) w spotkaniu Grupy Roboczej NATO ds. Morskiej Informacji Geoprzestrzennej (GMWG), w Londynie.
30-31.03 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr. por. S. Pietrzak) w spotkaniu grupy roboczej ds. Harmonizacji ENC na Bałtyku, w Kopenhadze.
14-17.04 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. S. Pietrzak) w spotkaniu Grupy Technicznej PRIMAR, w Stavanger (Norwegia).
14-17.04 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr W. Bieliński, kmdr por. Wł. Mordako) w spotkaniu roboczym krajowych koordynatorów ostrzeżeń nawigacyjnych podobszaru Morza Bałtyckiego – BALTICO MEETING, w Hamburgu.
12-15.05 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr W. Bieliński, kmdr ppor. M. Szatan) w spotkaniu grupy monitorującej działalność w ramach programu HELCOM Resurveying Plan w Helsinkach.
20-21.05 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr P. Pernaczyński, kmdr H. Nitner) w spotkaniu Komitetu Doradczego PRIMAR, w Rydze (Łotwa).
11.06 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. S. Pietrzak) w spotkaniu grupy roboczej ds. Harmonizacji ENC na Bałtyku, w Kopenhadze.
21.06 Obchody Światowego Dnia Hydrografii w Polsce, Trzecie Walne Zebranie Stowarzyszenia Hydrografów Morskich. Udział przedstawicieli BHMW.
23-26.06 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr H. Nitner) w Konferencji Geoprzestrzennej NATO w Brukseli.
19-21.08 Udział delegacji BHMW (kmdr P. Pernaczyński, kmdr H. Nitner) w obradach Konferencji Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego (BSHC) w Rostoku.
27.09-05.10 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr por. S. Pietrzak, kmdr ppor. M. Szatan) w Grupy Roboczej NATO ds. Morskiej Informacji Geoprzestrzennej (GMWG), w Nowym Orleanie (USA).
05-10.10 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr ppor. D. Tomczak) posiedzeniu Podkomitetu Nawigacyjnego NATO w Brukseli.
01.10 W wieku 47 lat zmarł kmdr por. Włodzimierz Mordako, starszy  specjalista Oddziału Informacji Nautycznej BHMW. Pogrzeb odbył się dnia 08.10. na cmentarzu przy kościele Św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu.
20-22.10 XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu – NAVSUP 2008”, organizowana przez Akademię Marynarki Wojennej przy współudziale Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. W Konferencji udział wziął Prezydent Komitetu Dyrekcyjnego IHB, wiceadmirał Alexandros Maratos.
23.12 Rozpoczęcie pracy w BHMW przez kmdr por. D.Grabiec na stanowisku st. specjalisty OIN poprzedzone wcześniejszym stażem w okresie 13.10 – 22.12

2009

15.01 Podpisanie planów współpracy BHMW z Urzędami Morskimi, na 2009 rok.
19-23.01 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr W. Bieliński) w 13 sesji  Podkomitetu ds. radiokomunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa Międzynarodowej Organizacji Morskiej – COMSAR (IMO) – Londyn, Wielka Brytania.
05.02 Pierwsze testy nowego sonaru holowanego na ORP „Arctowski”; kolejne próby odbyły się na ORP „Heweliusz” w dniach 9-11.02.
11.02 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr L. Kilarowicz) w odprawie koordynacyjnej
z kierowniczą kadrą Służby Hydrometeorologicznej SZ RP w Warszawie.
25-26.02 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. A Dolecki) w obradach 39. grupy roboczej NATO MILOC w Lizbonie (Portugalia).
23-27.03 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. S. Pietrzak) w spotkaniu Grupy Roboczej NATO ds. Morskiej Informacji Geoprzestrzennej (GMWG), w Wenecji.
20.04 Szkolenie specjalistów służby hydrograficznej w zakresie planowania, zbierania
i opracowywania danych morskiej informacji geoprzestrzennej.
14.05 Szkolenie w zakresie zabezpieczenia METOC sił MW.
16.06 W BHMW pożegnano kmdr ppor. Dariusza Tomczaka, który przeszedł do dalszej służby w strukturach NATO.
19.06 Obchody Światowego Dnia Hydrografii (WHD’09) – konferencja w AMW, zorganizowana przez BHMW, przy współpracy Urzędu Morskiego w Gdyni
i Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP. Konferencja połączona była
z Wystawą Hydrograficzną POLHYDROMOR’09. Odbył się także kolejny Zjazd Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP.
22-25.06 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr H. Nitner) w Konferencji Geoprzestrzennej NATO w Brukseli.
27-30.07 55. Sesja Podkomitetu NAV IMO w Londynie.
15-17.09 Udział BHMW (kmdr H. Nitner) w obradach Konferencji Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego (BSHC) w Kopenhadze.
22.09.-02.10 Rejs hydrograficzno-badawczy ORP „Arctowski” ze studentami Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego; wykonywano pomiary oceanograficzne
w rejonie Zatoki Gdańskiej i Bałtyku Południowego.
23.09 Obchody Światowego Dnia Morza; w 2009 roku obchodzone pod hasłem „Zmiany klimatyczne wyzwaniem również dla IMO”.
24-25.09 Szkolenie służb geodezyjnych i Służby Hydrograficznej Marynarki Wojennej „Informatyzacja rejestrów publicznych”, organizowana przez Geodetę Miasta Gdynia oraz Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej i Centrum Techniki Morskiej; w ramach szkolenia prezentacja możliwości wykonawczych przez dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, połączona z wyjściem okrętu na Zatokę Gdańską.
05-09.10 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. A Dolecki) w obradach 45. grupy głównej NATO MILOC i MCMG w Brukseli (Belgia).
09.10 Wizyta Dyrektora Technicznego Instytutu Hydrografii i Oceanografii MW Portugalii, komandora Carlosa Manuela da Costa Ventura Soares, w Biurze Hydrograficznym Marynarki Wojennej.
12.10 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr W. Bieliński, kmdr por. D. Grabiec)
w spotkaniu Zespołu do spraw morskiej informacji bezpieczeństwa (MSI) – Ustka.
15.10. Udział przedstawiciela BHMW (kmdr L. Kilarowicz) w odprawie koordynacyjnej
z kierowniczą kadrą Służby Hydrometeorologicznej SZ RP w Kiekrzu.
27.10 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr Pernaczyński, kmdr Nitner) w rocznej odprawie koordynacyjno-zadaniowej Służby Topograficznej WP, w Komorowie.
06.12 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr W. Bieliński) w spotkaniu roboczym krajowych koordynatorów ostrzeżeń nawigacyjnych podobszaru Morza Bałtyckiego – BALTICO MEETING – Norrköping, Szwecja.
08.12 Roczna odprawa Służby Hydrograficznej Marynarki Wojennej – postawienie zadań na 2010 rok.
16.12 Pogrzeb pracownika BHMW kmdr por. rez. Jerzego Waligóry.
18.12 Wizytę w BHMW złożył Dyrektor Departamentu Prawnego MON, płk Piotr Pabisiak-Karwowski oraz Radca Generalny MON płk rez. Jarosław Padzik.

2010

17.01 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr W. Bieliński, kmdr por. D. Grabiec) w spotkaniu Zespołu do spraw morskiej informacji bezpieczeństwa (MSI) – Gdynia.
19.02 Sympozjum z okazji 90 rocznicy Polskiej Służby Hydrograficznej połączone z Wystawą Techniczną „Polska Hydrografia Morska POLHYDROMOR 2010” w sali kinoteatru „GROM” Klubu Garnizonowego Gdynia-Oksywie.
08-12.03 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr W. Bieliński) w 14. sesji  Podkomitetu ds. radiokomunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa Międzynarodowej Organizacji Morskiej – COMSAR (IMO) – Londyn, Wielka Brytania.
08-12.03 Udział kmdr. Henryka NITNERA w Konferencji i Wystawie Oceanology International 2010 w Londynie, Wielka Brytania
18-19.03 Organizacja szkolenia „Zabezpieczenie meteorologiczno-oceanograficzne sił MW” BHMW, Gdynia.
26.03 Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy BHMW a Federalnym Urzędem ds. Żeglugi i Hydrografii (BSH) w siedzibie Instytutu Morskiego w Gdańsku.
23-25.03 Udziału w spotkaniu grupy roboczej „Geospatial Maritime Working Group” (GMWG) (kmdr por. S. Pietrzak). La Spezia, Włochy.
24-26.03. Udział przedstawiciela BHMW (kmdr L. Kilarowicz) w odprawie koordynacyjnej z kierowniczą kadrą służby hydrometeorologicznej SZRP w Kiekrzu.
23.04 Oddano do użytku nowe wydania map nr 12 (INT1290) i 15 (INT1299), dwie nowe mapy nr 47 (INT1297) i 48 (INT1298), dwa zestawy „Map dla małych jednostek” nr 3020 i 3021
02.04 Wydanie nowej edycji publikacji nautycznej „Znaki, skróty, terminologia stasowane na mapach wydawanych przez BHMW” (551).
maj Wydanie kolejnego zeszytu „Przegląd Hydrograficzny” nr 6.
14.05 Wydanie nowej edycji publikacji nautycznej „Oznakowanie morskie. System IALA” (553).
09-11.06 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr ppor. M. Gasiewicz) w konferencji ACO METOC w Mons, Belgia.
15-17.06 Udział w panelu technicznym „NATO AML Co-Production Technical Panel (CPTP)” działającym w ramach grupy roboczej „Geospatial Maritime Working Group” (GMWG). (kmdr por. S. Pietrzak) Taunton, Wielka Brytania.
22-23.06 Spotkanie grupy Krajowych Koordynatorów Ostrzeżeń Nawigacyjnych Państw Morza Bałtyckiego - BALTICO Meeting w Gdyni. Spotkanie zostało zorganizowane przez BHMW. Biuro reprezentowali: kmdr W. Bieliński, kmdr por. D. Grabiec.
30.06

Zmiany kadrowe w BHMW na stanowisku szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej i zastępcy szefa Biura. Obowiązki szefa obejmuje kmdr Henryk Nitner a zastępcą zostaje kmdr Andrzej Kowalski - zastępca dowódcy 8FOW w Świnoujściu.

31.07 Były szef BHMW – kmdr Piotr Pernaczyński odchodzi do rezerwy.
23.07 Oddano do użytku nowe wydania czterech map nr: 10, 41, 73 (INT1288) i 311
26-30.07 Udział kmdr. Henryka NITNERA w 56. sesji Podkomitetu Nawigacji (NAV) Komitetu Bezpieczeństwa Żeglugi Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Londynie, Wielka Brytania.
28.08 Zmiana na stanowisku dowódcy dZHMW. Obowiązki obejmuje dotychczasowy szef sztabu kmdr Wojciech Sowa. Kmdr Dariusz Kolator przechodzi na stanowisko szefa pionu operacyjnego – zastępcę PNPW przy KG NATO w Europie (SHAPE), Belgia.
13-15.09 Wizyta delegacji BHMW i COM (kmdr por. A. Dolecki, kmdr ppor. M. Gasiewicz, kmdr por. D. Gimiński) w German Naval Office Rostock, Niemcy.
21-23.09 XV. Spotkanie Komisji Hydrograficznej Państw Morza Bałtyckiego (BSHC) w Gdyni. Spotkanie zostało zorganizowane przez BHMW w AMW i na pokładzie ORP „Błyskawica”. BHMW reprezentowali: kmdr H. Nitner, kmdr A. Kowalski, kmdr por. D. Grabiec, J. Tuszyński. Szef  BHMW został wybrany przewodniczącym BSHC na roczną kadencję.
05-08.10 Udział przedstawiciela BHMW (kmdr por. A. Dolecki) w obradach 46. grupy głównej NATO MILOC i MCMG w Brukseli, Belgia.
15.10 Prezentacja oprogramowania CARIS Bathy DataBASE oraz bazy danych CARIS HPD w siedzibie BHMW. Uczestniczyli przedstawiciele OH, OKM i dZHMW.
15.10 Wydanie nowej edycji publikacji nautycznej „Spis radiostacji nautycznych”, tom II (532).
18-19.10 Udział kmdr. Henryka NITNERA w 17. spotkaniu Komitetu Doradczego Regionalnego Centrum Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej PRIMAR - Ateny, Grecja.
26-29.10 Udział kmdr. Henryka NITNERA w drugim Spotkaniu Komitetu IHO ds. Serwisów i Standardów Hydrograficznych (HSSC) – Rostock, Niemcy.
01-04.11 Udział przedstawicieli BHMW (kmdr A. Kowalski; kmdr por. D. Grabiec) w Międzynarodowej Konferencji HYDRO 2010   w Warneműnde, Niemcy.
03-06.11 Udział kmdr. Henryka NITNERA w spotkaniu roboczym (Workshop) w sprawie E-nawigacji - Monako
08-12.11 Udział w spotkaniu grupy standaryzacyjnej NATO IGEOWG w Brukseli, Belgia. Skład delegacji: kmdr A. Kowalski, kmdr ppor. A. Woźnicki.
09.11 Udziału kmdr por. S. Pietrzak w spotkaniu grupy technicznej Regionalnego Centrum Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej PRIMAR w Stavanger, Norwegia.
24.11 Zakończenie pracy w BHMW pana Henryka Łapińskiego, długoletniego pracownika Oddziału Informacji Nautycznej.
26.11 Wydanie nowej edycji publikacji nautycznej „Spis świateł i sygnałów nawigacyjnych” tom I (521).
styczeń-grudzień Wydanie 53 numerów zeszytów „Wiadomości Żeglarskie”.

2011

28.01.2011 Wydanie kolejnej edycji publikacji nautycznej „Spis świateł i sygnałów nawigacyjnych”, tom II (522).
07.01.2011 Oddano do użytku nowe wydania trzech map nr: 152 (INT1292), 153 (INT1293) i 500 (INT1021) oraz pięć nowych map serii narodowej nr: 11, 53, 54, 56 i 57.
11.02.2011 W siedzibie BHMW w obecności pani minister Anny Wypych-Namiotko szef BHMW podpisał plany współpracy na 2011 rok z Urzędami Morskimi z Gdyni, Szczecina i Słupska.
18.02.2011 Uroczysta zbiórka stanu osobowego BHMW, przy udziale szefa sztabu – zastępcy dowódcy MW, dyrektora UM w Gdyni i szefa RZI, z okazji 91. rocznicy utworzenia Polskiej Służby Hydrograficznej.
04.03.2011 Wydanie kolejnej edycji publikacji nautycznej „Katalog map morskich i publikacji nautycznych” (552).
07.03.2011 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył Szefowi Biura powołanie do Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Warszawie.Kalendarium | do 1939 | 1945-1995 | od 1995
 
Poleć tę stronę znajomemu
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących BHMW udziela Rzecznik Prasowy BHMW.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.