Untitled Document
BHMWEnglish version
Instytucje i jednostki wojskowe
Administracja morska
Instytucje i służby hydrograficzne
Inne
Untitled Document
 

KALENDARIUM (do 1939)

1919

grudzień Oddelegowanie kpt. mar. Józefa Unruga do Gdańska, celem zakupu jednostki hydrograficznej i organizacji służby hydrograficznej. Zakupiono poniemiecką jednostkę z przeznaczeniem na okręt hydrograficzny („Pomorzanin”).

1920

19 lutego Dekretem Departamentu Spraw Wojskowych powołano Urząd Hydrograficzny (siedziba w Gdańsku). Pierwszym Kierownikiem Urzędu został kpt. mar. Józef UNRUG.
1 maja Podniesie bandery na ORP "POMORZANIN", pierwszym okręcie Rzeczypospolitej Polskiej i pierwszej jednostce w Polskiej Służbie Hydrograficznej, d.o. por. mar. Jerzy Rychłowski.
kwiecień Utworzono Urząd Marynarki Handlowej, z siedzibą w Wejherowie. Pierwszym Naczelnikiem został kmdr ppor. Józef Poznański.
maj Przeniesienie siedziby Urzędu Hydrograficznego do Gdyni.
sierpień W miejsce Urzędu Hydrograficznego powołana zostaje Służba Hydrograficzna Marynarki Wojennej. Dotychczasowy szef Urzędu, kpt. mar. Józef Unrug, odchodzi, a szefem Służby mianowany zostaje na krótko kpt. mar. Stefan Szmidt a następnie – por. mar. Tadeusz Bramiński.

1921

Rozpoczęto wydawanie "Wiadomości Żeglarskich".
grudzień Dokonano podziału kompetencji pomiędzy Służbą Hydrograficzną Marynarki Wojennej a cywilną administracją morską.
Przemianowano Służbę Hydrograficzną na Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW), przeniesiono siedzibę do Pucka.

1922

luty ORP „Pomorzanin” przekazany do służby cywilnej.
grudzień Na szefa BHMW mianowano kpt. mar. Jerzego Kłossowskiego, po zakończeniu przez niego specjalistycznych studiów hydrograficznych we Francji.

1923

Opracowanie statutu BHMW i zasad funkcjonowania służby państwowej. Rozpoczęto starania o przyjęcie do Międzynarodowego Biura Hydrograficznego.

1924

luty Powrót ORP „Pomorzanin” do służby w MW.
marzec Pierwszy kurs mierników-hydrografów floty.
sierpień Ponowne podniesienie bandery na ORP „Pomorzanin”, przejęcie patronatu nad okrętem przez miasto Puck.
listopad Utworzono Depo Hydrograficzne (magazyn map i pomocy) w Pucku. Kierownikiem został por. mar. Artur Reyman
grudzień Przeniesienie BHMW do struktur Kierownictwa Marynarki Wojennej (KMW) w Warszawie. Kierownikiem Wydziału Kartograficznego BHMW został por. mar. Kazimierz Śliwerski

1925

lipiec Obowiązki szefa BHMW objął por. mar. Kazimierz Śliwerski.

1926

26 lipiec Polska przystąpiła do Międzynarodowego Biura Hydrograficznego.Po raz pierwszy delegat Polski (były szef BHMW kpt. mar. Jerzy Kłossowski) uczestniczył w II Konferencji IHB.

1927

lipiec Kpt. mar. K. Śliwerski przekazał obowiązki szefa BHMW kpt. mar. A. Reymanowi, na czas swoich studiów we Francji.Wydano pierwszą polską mapę morską.

1928

lipiec Obowiązki szefa BHMW objął ponownie kpt. mar. Kazimierz Śliwerski.

1931

Zainicjowano współpracę z instytucjami cywilnymi - pomiary hydrologiczne na rzecz Instytutu Bałtyckiego. Trałowiec ORP „Mewa” skierowany do zastąpienia ORP „Pomorzanin” w roli okrętu hydrograficznego.

1932

Trałowiec ORP "MEWA", po przebudowie rozpoczął służbę jako okręt hydrograficzny, pod nazwą ORP „Pomorzanin”, dowódca kpt. mar. W. Łomidze.

1933

Obowiązki Szefa BHMW objął kpt. mar. Artur Reyman; pełnił je do wybuchu II wojny światowej.

1939

wrzesień Ewakuacja BHMW wraz z KMW, zatopienie ORP „Pomorzanin” (d.o. kpt. mar. Jerzy Zagrodzki.) w Jastarni przez niemieckie bombowce.Kalendarium | do 1939 | 1945-1995 | od 1995
 
Poleć tę stronę znajomemu
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących BHMW udziela Rzecznik Prasowy BHMW.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.