Untitled Document
BHMWEnglish version
Instytucje i jednostki wojskowe
Administracja morska
Instytucje i służby hydrograficzne
Inne
Untitled Document
Wydarzenia

22 lutego 2017
PODZIĘKOWANIA ZA ROCZNICOWE ŻYCZENIA

21 lutego 2017
97. ROCZNICA UTWORZENIA SŁUŻBY HYDROGRAFICZNEJ MARYNARKI WOJENNEJ – ŚWIĘTO BHMW

21 lutego 2017
JUBILEUSZ PRACY W BHMW

Nowe publikacje

20 stycznia 2017
Nowe wydania map

05 stycznia 2017
Nowe wydanie mapy

02 grudnia 2016
Nowe wydania map

 
Opracowania wielkoskalowe polskich map morskich Zatoki Gdańskiej - lata międzywojenne

1. PROWIZORYCZNY PLAN PORTU I REDY GDYNI (1923 r.)

        Ukazanie się w druku w 1923 roku pierwszego planu portu w skali 1: 12 500 w odwzorowaniu Merkatora pod tytułem: „Bałtyk. Wybrzeże polskie od Oksywji do Orłowa. Prowizoryczny plan portu i redy Gdyńskiej” ;towarzyszyło już początkom budowy portu gdyńskiego. Prace w porcie rozpoczęto w 1921 r., lecz właściwe dopiero w 1924 r., po czym na szerszą skalę jesienią 1926. Prace pomiarowe do planu wykonano natomiast we wrześniu 1921 r. pod kierownictwem ówczesnego szefa Służby Hydrograficznej Marynarki Wojennej kpt. mar. Tadeusza Bramińskiego. Druk wykonała Spółka Kartograficzna „Atlas” we Lwowie.
        Obecnie plan ten znany jest tylko z opisu lwowskiego geografa J. Wąsowicza, gdyż nie zachował się żaden jego egzemplarz. Zawierał sondaże przybrzeżne wykonane przez ORP Pomorzanin, zawarte między latarnią na Oksywiu a Orłowem (będącym wtedy wsią) sięgające około 2 km w morze. Opracowaniu temu zarzucano, iż nie posiada wszystkich typowych cech morskich, takich jak róża i deklinacja magnetyczna, świateł na molo w Gdyni czy ogólnie – morskiego charakteru samego wykonania mapy. Uwzględnić należy jednak nad wyraz skromne środki, jakimi dysponowano i jednocześnie przyznać, że plan ten jest pierwszym polskim opracowaniem, noszącym znamiona współczesnej mapy morskiej i poprzedzającym oficjalnie wydaną w 1927 roku mapę nr 1 „Bałtyk. Zatoka Gdańska. Część zachodnia z Zatoką Pucką”. Miał on konkretne zastosowanie przy prowadzeniu żeglugi między Puckiem i Gdynią, w odróżnieniu od już nieaktualnych na ten rejon map niemieckich.

2. PLANY Z MAPY Nr 1 (1927 r.)

        W obszarze mapy Nr 1 umieszczono 7 planów: „Plan Portu Gdyni” (skala 1: 15 000), „Port Rybacki Jastarnia – Bór”(skala 1: 20 000), „Ujście Wisły przy Schiewenhorst”(obecnie Świbno; skala 1: 20 000), „Port Rybacki Puck” (skala 1: 5 000), „Port Rybacki Hel” (skala 1: 5 000) i „Kanał Depke” (obecnie Głębinka; skala 1: 10 000) widocznych na rys. 1 oraz „Wjazd do Nowego Portu” (skala 1: 15 000), rys. 2.

Przystąpienie Polski do Międzynarodowego Biura Hydrograficznego w świetle dokumentów

W lipcu mija kolejna rocznica wstąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Międzynarodowego Biura Hydrograficznego (IHB – International Hydrographic Bureau) w Monaco. IHB – obecnie używana nazwa International Hydrographic Organization (IHO) – zostało utworzone pod koniec 1921 r. z siedzibą w Monaco. Jednym z jego zadań było nawiązanie ścisłej i trwałej współpracy pomiędzy różnymi instytucjami hydrograficznymi państw członkowskich IHB, mającej koordynować wysiłki „[...] w celu uczynienia nawigacji bardziej łatwą i pewną na wszystkich morzach naszego globu ..., poszukiwania i unifikacji, w sposób najbardziej możliwy, wszelkich dokumentów hydrograficznych w celu uczynienia postępu w teorii i praktyce związanej z nauką zwaną Hydrografią [...]” (Rys. 1). Z tej okazji wypada spojrzeć nieco w przeszłość i przedstawić wysiłki strony polskiej w dążeniu do przyjęcia naszego państwa do międzynarodowego grona hydrograficznego. Niniejszy artykuł opiera się na kopii dokumentów otrzymanych z IHO na prośbę Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, będącego oficjalnym państwowym reprezentantem polskiej służby hydrograficznej.

Zatoka Gdańska na polskich mapach morskich

Do roku 2008 proces rozwoju map morskich przedstawiających Zatokę Gdańską można podzielić na cztery zasadnicze etapy, związane z następującymi grupami: przedwojenną mapą nr 1, grupą map nr 102 i 103, grupą map nr 51, 52, 101 oraz współczesną grupą map nr 34, 35, 71, 73 i 151, z których wyodrębnił się atlas dla małych jednostek nr 3022.

 
Poleć tę stronę znajomemu
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera. Innych informacji dotyczących BHMW udziela Rzecznik Prasowy BHMW.
© 2004 Marynarka Wojenna RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.