Gdynia 2018-07-06 14:09
 
Nowe wydania map

Informujemy użytkowników wydawnictw nautycznych BHMW, iż dostępne są w sprzedaży nowe edycje map


1. 65 Bałtyk. Wybrzeże duńskie. Od Vejle do Samsø;       3 wydanie, 2018

2. 75 (INT 1296) Bałtyk południowy. Zalew Szczeciński;   5 wydanie, 2018

3. 270 Morze Północne. Skagerrak – część wschodnia;     5 wydanie, 2018


                                                        Mapa nr 65          Mapa nr 75 (INT 1296)


Mapa nr 270
BHMW
http://www.bhmw.mw.mil.pl/